Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
EK

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Ekonomiprogrammet

Inriktningar

  • Ekonomi
  • Juridik

Programmet passar dig som vill lära dig om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program men ger också kunskaper om hur man startar, tar över och driver företag. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov.
Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv.

Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar i ämnet psykologi. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Ekonomiprogrammet har två inriktningar

  • Ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring, entreprenörskap samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger härigenom en god möjlighet och kunskaper som kan leda till eget företag eller anställning på ett företags ekonomiavdelning likaväl som högskolestudier.
  • Juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att arbeta med juridiska problem med hjälp av lagar och andra rättskällor. Eleverna får också arbeta med rättegångsspel och själva agera domare, parter och ombud. Inriktningen är en högskoleförberedande inriktning.

Fadderföretag

I ekonomiinriktningen får du under årskurs 2 möjlighet att arbeta i projekt i ett fadderföretag. När teorin möter verkligheten får du bättre förståelse för varför du behöver lära dig teorin. Genom att gång på gång möta fadderföretaget tränar du också de viktiga egenskaperna att ta ansvar, planera din tid, samarbeta med andra och lära känna dig själv. Allt bygger på en tät och regelbunden kontakt, med fadderföretaget.
I den regelbundna kontakten kommer allehanda ekonomiska frågor upp, frågor som du sedan tar med dig tillbaka till skolan.

UF-företag

I årskurs 3 får du också möjlighet att starta och driva ett eget företag under konceptet Ung Företagsamhet. Du har då nytta av dina teoretiska kunskaper i företagsekonomiska ämnen samt ytterligare utbyte av den kontakt som du utvecklat med ditt tidigare fadderföretag på orten. Detta ger dig också erfarenhet från företagande och vad det innebär.

Läs mer om om vardagen på ekonomiprogrammet Öppnas i nytt fönster.


Språkval till årskurs 1

Du som söker till ekonomiprogrammet ska som programgemensamt karaktärsämne i årskurs 1 välja franska 1, franska 3, spanska 1, spanska 3, tyska 1 eller tyska 3.

Om du inte läser språket i högstadiet ska du välja Steg 1. Om du redan läser språket som språkval och vill fortsätta att läsa det ska du välja Steg 3.

Rektor Selma Telo
E-post: selma.telo@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare Christopher Landoff
E-post: christopher.landoff@edu.gislaved.se

Programinnehåll - EK

Gymnasiegemensamma ämnen (1250p)

Engelska 5

Engelska 6

Historia 1b

Idrott och hälsa 1

Matematik 1b

Matematik 2b

Naturkunskap 1b

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 2

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100p

100p

100p

100p

100p

100p

100p

  50p

100p

100p

100p

100p

100p

 


Programgemensamma karaktärsämnen (350p)

Företagsekonomi 1

100p

Privatjuridik

Moderna språk 1

Psykologi 1

100p

100p

  50p

Inriktning Juridik (300p)

Filosofi 1

50p

Affärsjuridik

100p

Rätten och samhället

Psykologi 2

100p

  50p

Inriktning Ekonomi (300p)

Entreprenörskap och företagande

100p

Företagsekonomi 2

Matematik 3

100p

100p

Programfördjupning Juridik (300p)

Humanistisk och samhällsvetenskaplig

100p

specialicering - Kriminologi

Ledarskap och organisation

Samhällskunskap 3

100p

100p

Programfördjupning Ekonomi (300p)

Marknadsföring

100p

Ledarskap och organisation

100p

Redovsining 2

100p

Individuellt val (200p)

Gymnasiearbete (100p)

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00