Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
HT

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram som även ger högskolebehörighet om man inte aktivt väljer bort de kurserna. (Gäller from. 2023). Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen.

Hotell- och turismprogrammet

Din guide ut i världen! Endast lärlingsutbildning

Framtiden

Turism är världens största näringsgren. Ökat intresse – inte minst i den småländska regionen – och snabb utveckling inom turistnäringen, kräver nya kunskaper och utbildningar och ger fler arbetstillfällen. Hotell- och turismprogrammet ger dig en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom hotell-, konferens- och turismområdet. Programmet ger också behörighet till vissa högskoleutbildningar och är en bra förberedelse inför kvalificerade yrkesutbildningar inom turism.

Syfte

Programmet ska ge grundläggande kunskaper för arbete inom hotell-, konferens- och turismområdet. Tänkbara yrkesutgångar är exempelvis hotellreceptionist, konferensvärd/värdinna, arbete på turistbyrå och guide. Serviceanda, förståelse för olika kulturer och kunders behov genomsyrar utbildningen. Viktigt är också att eleverna utvecklar en förståelse för affärsmässighet, företagande och ett professionellt sätt i mötet med kunderna.

I centrum står besöksnäringens olika former av logi för såväl privat-, grupp- som affärsrelaterat resande. De olika målgrupperna har olika förväntningar på standard, servicenivå och tjänsteutbud. Det är en internationell bransch där service och bemötande genomsyrar verksamheten. Ämnet konferens och evenemang omfattar olika mötesformer, från möten med få deltagare och mindre konferenser till kongresser och stora evenemang. Mötesbranschens olika målgrupper har olika förväntningar på såväl lokalers utformning och teknisk utrustning som önskemål om service, aktiviteter och andra tjänster.
Undervisningen i ämnet konferens och evenemang ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mötesbranschens olika anläggningar och miljöer samt den förmåga dessa har att anpassas efter kundens behov. Den ska ge möjlighet för eleverna att utveckla mångsidighet och kreativitet, så att förslag på aktiviteter och utrustning kan anpassas efter kundens önskemål och ekonomiska förutsättningar Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar de kunskaper som behövs för att planera och genomföra varierande mötesformer.

Praktik

All utbildning i karaktärsämnen är förlagd till en arbetsplats. Du kommer under hela utbildningstiden att ha en nära kontakt med olika företag inom hotell- och turismbranscherna.

Språkval till årskurs 1

Du som söker till hotell- och turismprogrammet ska som programfördjupning i årskurs 1 välja franska 1, franska 3, spanska 1, spanska 3, tyska 1 eller tyska 3.

Om du inte läser språket i högstadiet ska du välja Steg 1. Om du redan läser språket som språkval och vill fortsätta att läsa det ska du välja Steg 3.

Rektor Selma Telo
E-post: selma.telo@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare Christopher Landoff
E-post: christopher.landoff@edu.gislaved.se

Programinnehåll - HT

Gymnasiegemensamma ämnen (900p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1a:1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1a

100p

Naturkunskap 1a:1

50p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1a:1

50p

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma karaktärsämnen (700p)

Entreprenörskap

100p

Logi

100p

Konferens och evenemang

100p

Service och bemötande 1

100p

Besöksnäringen

100p

Resmål och resvägar

100p

Hållbar turism

100p

Programfördjupningar (800p)

Frukost och bufféservering

100p

Reception 1

100p

Servering 1

100p

Våningsservice 1

100p

Konferens 1

100p

Moderna språk

200p

Reception 2

100p

Individuellt val (200p)

Gymnasiearbete (100p)