Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
BF

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som även ger högskolebehörighet om man inte aktivt väljer bort de kurserna. (Gäller from. 2023). Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning

  • Pedagogisk och socialt arbete

Är du nyfiken på

– Människors beteende och hur vi formas av samhället
– Hur du utvecklar ditt ledarskap
– Hur du kan inspirera andra att leva ett aktivt och hälsosamt liv

En ingång – flera utgångar och möjligheter!

När du går på barn- och fritidsprogrammet lär du dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du får träna dig i att möta människor i olika sammanhang och utveckla din förmåga att vara lyhörd för deras behov.

Programmet lägger stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter inom ramen för examensmålen.

19 veckor av utbildningen äger rum på arbetsplatser (arbetsplatsförlagt lärande) vilket är ett viktigt inslag i utbildningen. Utifrån examensmålen kommer din praktik att utformas för att ge dig bästa möjliga utbildning.

Rektor Selma Telo
E-post: selma.telo@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare Christopher Landoff
E-post: christopher.landoff@edu.gislaved.se

Programinnehåll - BF

Gymnasiegemensamma ämnen (900p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1a:1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1a

100p

Naturkunskap 1a:1

50p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1a:1

50p

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma karaktärsämnen (600p)

Hälsopedagogik

Naturkunskap 1a:2

Kommunikation

Lärande och utveckling

Människors miljöer

Pedagogiskt ledarskap

Samhällskunskap1a:2

100p

  50p

100p

100p

100p

100p

  50p

Inriktning (300p)

Pedagogiskt och socialt arbete

Pedagogiskt arbete

200p

Socialt arbete 1

100p

Programfördjupningar (600p)

Pedagogiskt arbete

Idrott och hälsa 2

Aktivitetsledarskap

Skapande verksamhet

Fritids- och idrottskunskap

Specialpedagogik

Barns lärande och växande

100p

100p

100p

100p

100p

100p

 

Individuellt val (200p)

Gymnasiearbete (100p)