Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
VO

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som även ger grundläggande högskolebehörighet om man inte aktivt väljer bort de kurserna. (Gäller from. 2023). Från och med 2023 får elever som nått examensmålen yrkestitel undersköterska. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom främst dessa områden.

Vård- och omsorgsprogrammet

Kvalitetssäker utbildning

Logotyp för Vård och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet är utbildningen för dig som vill arbeta med människor.
Du lär dig se individers behov, tänka kreativt samt ta initiativ och agera i olika vård- och omsorgssituationer.

Exempel på innehåll under utbildningen

  • Hur människokroppen ser ut och fungerar
  • Ord och uttryck
  • Hygien
  • Vård och stöd till äldre och sjuka
  • Rehabilitering/habilitering vid funktionsnedsättning
  • Aktivering utifrån olika personers behov

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att du under totalt 19 veckor får erfarenhet av olika verksamheter. Det ger dig kunskap för att kunna utföra arbetsuppgifter i yrkeslivet.

Möjliga arbetsområden efter utbildningen

  • Sjukvård
  • Äldreomsorg/funktionshinder
  • Psykiatri

Efter avslutad utbildning kan du gå direkt till arbete eller fortsätta med studier.

Högskolebehörighet

Om du vill ha en utökad högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier, och väljer till de kurser som krävs. Prata gärna med din studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Kurserna: Naturkunskap 1a1, anatomi och fysiologi 1 och 2, omvårdnad 1 och 2 samt hälso- och sjukvård 1 ersätter behörighet i naturkunskap 2, för att söka till Sjuksköterskeprogrammet.

Rektor Per Stavås
E-post: per.stavas@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare Hanna Nyberg
E-post: hanna.nyberg@edu.gislaved.se

Programinnehåll - VO

Gymnasiegemensamma ämnen (900p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1a:1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1a

100p

Naturkunskap 1a:1

50p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1a:1

50p

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma karaktärsämnen (1300p)

Anatomi och fysiologi 1

50p

Anatomi och fysiologi 2

50p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100p

Gerontologi och geriatrik

100p

Hälso- och sjukvård 1

100p

Hälso- och sjukvård 2

100p

Omvårdnad 1

100p

Omvårdnad 2

100p

Psykologi 1

50p

Psykiatri 1

100p

Psykiatri 2

100p

Samhällskunskap 1a2

50p

Social omsorg 1

100p

Social omsorg 2

100p

Programfördjupningar (200p)

Kost, måltid och munhälsa

100p

Kompletärmedicin

100p

Individuellt val (200p)

Gymnasiearbete (100p)