Vardag på Ekonomiprogrammet

På ekonomiprogrammet bygger vi vår undervisning på att förena teori med praktik. Detta görs genom att tillämpa studiebesök, fadderföretag, rättegångsspel och UF-företagande, samt att vi även läser teoretiska ämnen som skapar möjligheten att läsa vidare. Med detta som utgångspunkt vill vi beskriva hur tre år på ekonomiprogrammet kan se ut.

Vardagen på ekonomiprogrammet:

Årskurs 1

Du får under årskurs 1 förutom att läsa ämnen du känner igen från grundskolan, studera en kurs i företagsekonomi och en kurs i juridik. Detta gör att du får en insyn i båda ämnena. År 1 läser du också ett modernt språk. Förutom den dagliga undervisningen gör vi studiebesök i tingsrätten och på företag för att få möjlighet att se verkligheten. Mot slutet av läsåret väljer du om du vill läsa inriktning Ekonomi eller inriktning Juridik.

Årskurs 2

Under årskurs 2 får du fördjupa dig i ditt inriktningsval. Du kommer också att välja en kurs som individuellt val. Många elever väljer att läsa både företagsekonomi- och furidikkurser under årskurs 2. Inom företagsekonomikursen får du möjligheten att ha ett fadderföretag. Detta görs för att ge ämnet en mer praktisk karaktär och ge möjlighet att stifta bekantskap med verkligheten. I årskurs 2 läser du också fortsättningen på de gymnasiegemensamma ämnena svenska, matematik, engelska och samhällskunskap från årskurs 1. Du kommer även att introduceras till det nya ämnet psykologi.

Årskurs 3

Under årskurs 3 märks ditt inriktningsval tydligt.

Inom företagsekonomi läser du fördjupningskurserna marknadsföring, redovisning samt entreprenörskap och företagande. Här försöker vi med hjälp av UF-företagande förena samtliga kunskaper från de olika kurserna genom att driva ett eget företag och tävla mot andra skolor runt om i Sverige. På inriktning Ekonomi är det även obligatoriskt att läsa matematik 3b.

Om du väljer inriktning Juridik kommer du under årskurs 3 att få bekanta dig med nya ämnen såsom filosofi och kriminologi. Du kommer även att läsa en påbyggnadskurs i psykologi och du kommer att fortsätta fördjupa dig inom juridikämnet. Du och dina klasskamrater kommer att få chansen att tävla i juridik mot elever från andra skolor i Sverige.

Inom ramen för inriktning Juridik finns det också möjlighet att driva ett UF-företag.

Efter Studenten:

Efter studier på ekonomiprogrammet kommer du att ha möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet eller söka jobb som ekonomiassistent eller kundtjänstmedarbetare. Du kommer även att ha kunskaper som du kan ta med dig vidare i livet exempelvis rörande din egen privatekonomi samt lagar och regler som styr ditt vardagliga liv.

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00