Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
SA

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Examen från programmet ger kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar

  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett program för dig som vill ha en stabil grund för vidare studier. Programmet passar dig som vill förstå hur samhället fungerar och hur vi påverkar och påverkas av varandra.

Ett viktigt inslag är att lära sig se samband mellan olika ämnen. Eftersom utbildningen är förberedande för högskola kommer du att få träna på att analysera, kritisera och dra slutsatser kring olika händelser, texter eller bilder. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett program som öppnar många dörrar och ger en bred behörighet för fortsatta studier på högskolan.

Beteendevetenskap

På denna inriktning får du läsa ämnen som fokuserar på både samhällets utveckling och hur människor i samhället påverkar och påverkas av varandra. Ämnet sociologi handlar om hur människor styrs av den miljö de lever i. I kurser som kommunikation samt ledarskap och organisation får du lära dig mer om olika sätt att leda grupper. Inriktningen ger allmän behörighet till högskola men kunskaperna du får förbereder dig särskilt väl för studier till exempelvis psykolog, socionom, beteendevetare eller lärare.

Samhällsvetenskap

Inriktning samhällsvetenskap ger dig möjlighet att bredda och fördjupa dig i olika samhällsfrågor. Genom fördjupning inom historia, geografi, och internationella frågor får du goda kunskaper om samhället. Du får en god förståelse för det som händer både i Sverige och i världen. Inriktningens mål är att förbereda dig för vidare studier inom många olika samhällsområden. Du tränas i självständigt arbete och lär dig tolka händelser i vår omvärld.

Språkval till årskurs 1

Du som söker till samhällsvetenskapsprogrammet ska som programgemensamt karaktärsämne i årskurs 1 välja franska 1, franska 3, spanska 1, spanska 3, tyska 1 eller tyska 3.

Om du inte läser språket i högstadiet ska du välja steg 1. Om du redan läser språket som språkval och vill fortsätta att läsa det ska du välja steg 3.

På Samhällsvetenskapsprogrammet kommer du att fortsätta med ditt moderna språk i två år. Det breddar din högskolebehörighet och ger dig möjlighet till studier eller jobb i Sverige och utomlands - språkkunskaper är en tillgång och ökar dina chanser till ett roligt jobb.

Rektor Selma Telo
E-post: selma.telo@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare Christopher Landoff
E-post: christopher.landoff@edu.gislaved.se

Programinnehåll - SA

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma karaktärsämnen (300p)

Filosofi 1

50p

Moderna språk

200p

Psykologi 1

50p

Inriktning Beteendevetenskap (450p)

Ledarskap och organisation

100p

Kommunikation

100p

Psykologi 2

50p

Samhällskunskap 2

100p

Sociologi

100p

Inriktning Samhällsvetenskap (450p)

Geografi 1

100p

Historia 2

100p

Religionskunskap 2

50p

Samhällskunskap 2

100p

Samhällskunskap 3

100p

Programfördjupning Beteendevetenskap (300p)

Lärande och utveckling

100p

Pedagogiskt ledarskap

100p

Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering - Kriminologi

100p

Programfördjupning Samhällsvetenskap (300p)

Internationella relationer

100p

Internationell ekonomi

100p

Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering - Kriminologi

100p

Individuellt val (200p)

Gymnasiearbete (100p)