ELEVHÄLSA / STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

Elevhälsan består av skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och skolvärd. Elevhälsateamet har tillgång till skolläkare.

Elevhälsan finns som stöd för elever, vårdnadshavare/anhöriga men också för skolledning och undervisande personal. Vi träffas regelbundet och arbetar med gemensamma frågeställningar.

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00