ELEVHÄLSA

Elevhälsan består av skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och skolvärd. Elevhälsateamet har tillgång till skolläkare.

Elevhälsan finns som stöd för elever, vårdnadshavare/anhöriga men också för skolledning och undervisande personal. Vi träffas regelbundet och arbetar med gemensamma frågeställningar.