Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
IM

Introduktionsprogram

För dig som saknar behörighet till ett nationellt program kan introduktionsprogrammet vara vägen dit. Introduktionsprogrammen leder inte till någon examen, men de ger dig möjlighet att läsa in de betyg som du behöver för att ta dig vidare i dina studier eller in i arbetslivet. På introduktionsprogrammen möter du engagerad och välutbildad personal som arbetar tillsammans med dig för att du ska förverkliga dina mål. Introduktionsprogrammet utgår från heltidsstudier men utifrån dina förutsättningar och mål ges möjlighet till en individuellt anpassad studiegång med exempelvis praktik på schemat.

Introduktionsprogram

Det finns fyra introduktionsprogram

  • Individuellt alternativ
  • Programinriktat val
  • Språkintroduktion
  • Yrkesintroduktion

Individuellt alternativ IMA

Programmet vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program och utbildningen utformas efter dina behov, mål och förutsättningar. På individuellt alternativ studerar du grundskoleämnen som ger dig behörighet till att söka ett nationellt program. Du kan också läsa enstaka gymnasiekurser i ämnen som du har grundskolebetyg i.
Individuellt alternativ kan också omfatta praktik som kan hjälpa dig in i arbetslivet.

Programinriktat val IMV

Programmet vänder sig till dig som saknar fullständig behörighet till ett nationellt program. När du går på programinriktat val följer du ett nationellt program och studerar samtidigt de grundskoleämnen du saknar för att bli antagen till programmet.
För att läsa ett programinriktat val krävs att du är godkänd i svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska samt fyra andra ämnen. Alternativt i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt tre andra ämnen. Utifrån antalet lediga platser på det nationella programmet erbjuder vi programinriktat val mot barn- och fritidsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Programmet är sökbart.

Språkintroduktion IMS

Programmet vänder sig till för dig som nyligen kommit till Sverige från ett annat land. På språkintroduktionen läser du i huvudsakligen svenska som andraspråk från nybörjarnivå till betyg på grundskolenivå. Målsättningen är att du så snart som möjligt ska få ett kommunikativt muntligt och skriftligt språk i svenska som kan ta dig vidare till annan utbildning eller in i arbetslivet.

Yrkesintroduktion IMY

Programmet vänder sig till dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen är yrkesinriktad och målsättningen är att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram eller genom yrkesfärdigheter bli anställningsbar efter genomförd utbildning. Programmet är sökbart och Gislaveds Gymnasium erbjuder yrkesintroduktionsplatser på det industritekniska programmet Öppnas i nytt fönster. samt vård- och omsorgsprogrammet Öppnas i nytt fönster..

Rektor
Per Stavås
E-post: per.stavas@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare Hanna Nyberg
E-post: hanna.nyberg@edu.gislaved.se

Specialpedagoger
Maria Stjerneby
E-post: maria.stjerneby@edu.gislaved.se

Anders Howerdal
E-post: anders.howerdal@edu.gislaved.se

Programinnehåll - IM

Individuellt anpassade program