Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
TE

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet ger eleverna kunskaper inför högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap och ger samtidigt förutsättningar att studera vidare inom de flesta områden.

Teknikprogrammet

Inriktningar

  • Design och produktutveckling
  • Produktionsteknik
  • Teknikvetenskap

På teknikprogrammet lär du dig lösa problem. Dina uppgifter kan vara olika: designa en användarvänlig produkt till att programmera och hantera en modern CNC-styrd produktionsmaskin. Vi tar tillvara din nyfikenhet och kreativitet. Flera moment under kurserna genomförs i projektform från idé till färdig produkt – då finns hela processen med. Vid slutet av din gymnasieutbildning gör du ett gymnasiesarbete.

Programmet är studieförberedande och ger behörighet till de flesta tekniska utbildningar och även andra utbildningar på universitet och högskolor. Du får en bred plattform av kunskaper tack vare kurser i matematik, fysik, kemi, teknik och språk.

Teknikprogrammet ger även möjligheter till arbete direkt efter gymnasiet. Vid arbete med tekniska lösningar behövs ett logiskt och långsiktigt tänkande, en naturvetenskaplig grund och förståelse för hur dessa tekniska lösningar påverkar människan och hennes miljö. Du får alltså både en teknisk allmänutbildning och djupare kunskaper inom ett valt teknikområde. Till år två väljer du inriktning.

Design och produktutveckling

Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstödd design samt konstruktion är centralt. Den behandlar också designprocess och designmetodik. Våra kurser ger dig möjlighet att fördjupa dig i produktutvecklingsprocessen från idé till färdig produkt med hänsyn till materialval och tillverkningsvillkor.

Produktionsteknik

Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Den behandlar även mekatronik och hur produktionslinjer styrs samt ger produktionskunskaper inom olika områden såsom kunskaper i manuell och CNC-styrd skärande bearbetning.

Teknikvetenskap

Inriktningen ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den fördjupar kunskaper om teknik, matematik och fysik. Inriktningen ger behörighet till högskolans civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar.

Teknikprogrammet på Gislaveds Gymnasium är certifierat av Teknikcollege. Det innebär bland annat att delar av utbildningen gehomförs i samverkan med näringslivet
Läs mer på Teknikcollegs webbplats Länk till annan webbplats.

Logotype Teknik College

Se filmerna från Teknikprogrammet, första filmen är en kort introduktion.

Språkval till årskurs 1

Du som söker till teknikprogrammet kan som utökat program välja franska 1, franska 3, spanska 1, spanska 3, tyska 1 eller tyska 3.

Om du inte läser språket i högstadiet ska du välja nivå 1. Om du läser språket som språkval och vill fortsätta att läsa det ska du välja nivå 3. Detta är i så fall en kurs du läser utöver dem som alla ska läsa på programmet.

Rektor Gabriella Persson
E-post: gabriella.persson@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare Irene Öggesjö
E-post: irene.oggesjo@edu.gislaved.se

Programinnehåll - TE

Gymnasiegemensamma ämnen (1100p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1a:1

 50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1c

100p

Matematik 2c

100p

Matematik 3c

100p

Religionskunkskap 1

50p

Samhällskunskap b

100p

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma karaktärsämnen (400p)

Fysik 1

150p

Kemi 1

100p

Teknik 1

150p

Inriktning Design och produktutveckling (300p)

Bild och form 1a1

50p

Cad 1

50p

Design 1

100p

Konstruktion 1

100p

Inriktning Produktionsteknik (300p)

Produktionsutrustning 1

100p

Produktionskunskap 1

100p

Mekatronik 1

100p

Inriktning Teknikvetenskap (300p)

Fysik 2

100p

Matematik 4

100p

Teknik 2

100p

Programfördjupning Design och produktutveckling (400p)

Entreprenörskp / Fysik 2

100p

Produktionskunskap 1

100p

Design 2

100p

Cad 2

50p

Cad 3

50p

Programfördjupning 

Produktionsteknik (500p)

Cad 1

50p

Cad 2

50p

Datorstyrd produktion 1

100p

Datorstyrd produktion 2

100p

Konstruktion 1

100p

Fysik 2 utökad valbar kurs

100p

Programfördjupning 

Teknikvetenskap (400p)

Matematik 5

100p

Teknik specialicering

100p

Cad 1

50p

Cad 2

50p

Programmering 1 / Entreprenörskap

100p

Individuellt val (200p)

Gymnasiearbete (100p)

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00