Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
VO

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom främst dessa områden.

Kvalitetssäker utbildning

Logotyp för Vård och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet är utbildningen för dig som vill arbeta med människor.
Du lär dig se individers behov, tänka kreativt samt ta initiativ och agera i olika vård- och omsorgssituationer.

Exempel på innehåll under utbildningen

  • Hur människokroppen ser ut och fungerar
  • Ord och uttryck
  • Hygien
  • Vård och stöd till äldre och sjuka
  • Rehabilitering/habilitering vid funktionsnedsättning
  • Aktivering utifrån olika personers behov

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att du under totalt 19 veckor får erfarenhet av olika verksamheter.
Det ger dig kunskap för att kunna utföra arbetsuppgifter i yrkeslivet.

Möjliga arbetsområden efter utbildningen

  • Sjukvård
  • Äldreomsorg/funktionshinder
  • Psykiatri

Efter avslutad utbildning kan du gå direkt till arbete eller fortsätta med studier.

Högskolebehörighet – grundläggande

Om du vill ha en grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier, och väljer till de kurser som krävs. Prata gärna med din studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Högskolebehörighet – särskild

Kurserna naturkunskap 1a1, hälsopedagogik, medicin 1 och etik och människans livsvillkor ger: naturkunskap 2, förutsättningen är att du läst och fått godkänt betyg (A-E) i de aktuella kurserna.


Från och med höstterminen 2021 kommer Vård- och omsorgsprogrammet att få en ny programstruktur.

För mer information läs på Skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetet pågår med att planera för det nya upplägget av programmet. Sidan kommer att uppdateras snarast möjligt.

Rektor Selma Telo
E-post selma.telo@edu.gislaved.se

Programinnehåll - VO

Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

Engelska 5

100p

Historia 1a:1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1a

100p

Naturkunskap 1a:1

50p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1a:1

50p

Svenska 1

100p

eller

Svenska som andraspråk 1

100p

Programgemensamma karaktärsämnen (1100p)

Hälsopedagogik

100p

Medicin 1

150p

Etik och människans livsvillkor

100p

Psykiatri

100p

Psykologi

50p

Samällskunskap 1a:2

50p

Specialpedagogik 1

100p

Svenska 2

100p

eller

Svenska som andraspråk 2

100p

Vård- och omsorgsarbete 1

200p

Vård- och omsorgsarbete 2

150p

Programfördjupning 

Akutsjukvård (500p)

Vård och omsorg vid demensjuksom

100p

Medicin 2

100p

Akutsjukvård

200p

Palliativ vård

100p

eller

Programfördjupning  Äldreomsorg, funktionshinder (500p)

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100p

Äldres hälsa och livskvalitet

200p

Palliativ vård

100p

Specialpedagogik 2

100p

Individuellt val (200p)

Gymnasiearbete (100p)

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00