Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet

Introduktionsprogrammet yrkesintroduktion mot industritekniska programmet (IMYIN) är för dig som är intresserade av det industritekniska programmet, men ännu inte är behöriga för att studera på ett nationellt gymnasieprogram.


Tanken är att du skall få en yrkesinriktad utbildning som kan ta dig vidare utifrån dina önskemål och möjligheter.
Yrkesintroduktion är en sökbar utbildning.

Målen med utbildningen kan vara antingen att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram eller att du som elev skall få livs- och yrkeskunskaper för att bli anställningsbar efter genomförd utbildning.

Du läser ämnen utifrån en grundplanering, men det finns också utrymme för individuell planering utifrån dina behov.

Programinnehåll

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Årskurs 1, 2 och 3

Gundskoleämne årskurs 1

 • Engelska
 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Idrott och hälsa

Industri Bas

 • Yrkessvenska, årskurs 1
 • Produktionsutrustning 1, årskurs 1
 • Datorstyrd produktion 1, årskurs 1 och 2
 • Människan i industrin, årskurs 2 och 3
 • Cad 1, årskurs 2
 • Produktionsutrustning 2, årskurs 2 och 3
 • Produktutveckling 1, årskurs 2 och 3
 • Produktionskunskap 1, årskurs 3
 • Cad 2, årskurs 3
 • Datorstyrd produktion 2, årskurs 3

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00