Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
IM

Introduktionsprogram

Inriktningar

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Skolplikten upphör efter grundskolan. Att gå på gymnasieskolan är frivilligt, och därmed är naturligtvis också introduktionsprogrammen frivilliga. Men tänk på att om du väljer att gå ett introduktionsprogram gäller närvaroplikt!

Introduktionsprogrammen kan ge dig behörighet att söka ett nationellt program. Du får samtidigt möjligheter att läsa in grundskolebetyg. Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som är obehörig till de nationella programmen inom gymnasieskolan. Vi har även möjlighet att erbjuda individuellt baserad yrkesintroduktion.

Programinriktat val IMV

För att läsa ett programinriktat val inriktat mot ett yrkesprogram krävs att du är godkänd i svenska/svenska som andraspråk och matematik eller engelska samt fyra andra ämnen. Alternativt godkänd i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen. Här läser du de grundskoleämnen som saknas för behörighet och kurser från ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktion IMY

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion är för dig som är intresserade av ett visst yrkesprogram, men ännu inte är behörig för att studera på ett nationellt gymnasieprogram. Tanken är att du skall få en yrkesinriktad utbildning som kan ta dig vidare utifrån dina önskemål och möjligheter. Yrkesintroduktion är en sökbar utbildning. Målen med utbildningen kan vara antingen att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram eller att du som elev skall få livs- och yrkeskunskaper för att bli anställningsbar efter genomförd utbildning.

På Gislaveds Gymnasium erbjuder vi IMY kopplat till dessa program

Du läser ämnen utifrån en grundplanering, men det finns också utrymme för individuell planering utifrån dina behov.

Individuellt alternativ IMA

Individuellt alternativ förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt
program. Individuellt alternativ är inte sökbart. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.

Språkintroduktion IMS

Språkintroduktionen riktar sig till ungdomar som nyligen anlänt till Sverige.

På språkintroduktionen läser du i huvudsak svenska som andraspråk men du kan också läsa olika grundskoleämnen och gymnasiekurser. Målet är en snar övergång till ett nationellt program eller annan utbildning.

Rektor
Per Stavås
E-post: per.stavas@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare
E-post:

Programinnehåll - IM

Individuellt anpassade program

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00