Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
GS

Gymnasiesärskolan

Program

  • Administration, handel och varuhantering (AHADM)
  • Hotell, restaurang och bageri (HRHOT)
  • Individuella programmet (IAIND)

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Gislaveds Gymnasium erbjuder nedanstående.
Det finns också ett individuellt program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Programmet för Hotell, restaurang och bageri (HRHOT)

Programmet passar dig som vill arbeta med människor inom något serviceyrke, exempelvis på ett hotell.
Det passar även bra om du vill arbeta i ett kök eller i ett bageri. Programmet innehåller minst 22 veckors praktik under fyra år så du får en möjlighet att kombinera det du lärt sig i skolan och hur det tillämpas i praktiken.

Individuella programmet (IAIND)

Programmet riktar sig främst till dig som inte följer ett nationellt program inom gymnasiesärskolan.
Det individuella programmet ger under fyra år stora möjligheter att skapa en undervisning med utgångspunkt från dina behov och förutsättningar.

Rektor Per Stavås
E-post: per.stavas@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare Irene Öggesjö
E-post: irene.oggesjo@edu.gislaved.se

Programinnehåll - GS

Gymnasiesärskolands nationella program

Gymnasiesärskolegemensamma ämne

(900p)

Svenska/svenska som andraspråk

200p

Engelska

100p

Matematik

100p

Idrott och hälsa

200p

Estetisk verksamhet

100p

Samhällskunskap

50p

Religionskunskap

50p

Historia

50p

Naturkunskap

50p

Programgemensamma ämnen (400-600p)

Programfördjupning (700-900p)

Individuellt val (200p)

Gymnaseisärskolearbete (100p)

Gymnasiesärskolans individuella program

Ämnesområden

3600 tim.

Estetisk verksamhet

600 tim.

Hem- och konsumentkunskap

600 tim.

Idrott och hälsa

600 tim.

Individ och samhälle

600 tim.

Natur och miljö

600 tim.

Språk och kommunikation

600 tim.


Timmarna varierar i ämnesområdena utifrån respektive elevers förutsättningar och behov.
Praktik kan ingå om det gynnar elevens kunskapsutveckling.
Utifrån sina förmågor kan elever på ett individuellt program läsa ämnen på särskolans nationella program

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00