Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
FS

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram som även ger högskolebehörighet om man inte aktivt väljer bort de kurserna. (Gäller from. 2023). Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handelsbranschen.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Framtiden

Är du intresserad av att arbeta inom handelsbranschen eller med försäljning och service via olika kanaler och plattformar?
Kanske vill du driva din egen butik? Försäljnings- och serviceprogrammet hjälper dig att skapa de förutsättningar som krävs. Om du har intresset och viljan så har vi kunskapen att hjälpa dig att nå dina mål. Du kan fortsätta studera på yrkeshögskola. Du har även möjlighet att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan.

Syfte

Efter avslutade godkända studier på försäljnings- och serviceprogrammet är du redo för arbetslivet. Du har med dig tillräckliga kunskaper för att direkt kunna jobba inom branschen. Programmet kan leda till arbete inom handelsbranschens olika yrkesområden, till exempel med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service. En central del är att utveckla din servicekänsla så att du kan hantera olika människor och miljöer. Du ska också utveckla en förståelse för betydelsen av affärsmässighet och företagande.

Arbetssätt

Genom en mix av teoretiska och praktiska arbetssätt vill vi att du ska kunna se nyttan av alla de olika kurser du läser och förstå på vilket sätt kunskapen kommer att användas i såväl ditt framtida yrkesliv som i ditt vanliga liv. Genom att arbeta ämnesöverskridande ser du lättare fördelen med kunskapen och kan lära dig på annorlunda sätt exempelvis genom arbetet med övningsföretag.
I årskurs 1 får du grundläggande utbildning i yrkesämnena inom handel, service, entreprenörskap samt information och kommunikation. Samtidigt läser du kärnämnen som matematik, svenska och engelska. I årskurs 2 och 3 vidareutvecklar du dina yrkeskunskaper. I årskurs 3 läggs fokus till stor del på ditt arbetsplatsförlagda lärande och gymnasiearbetet.

Praktik

En del av din utbildning kommer att ske ute på företag i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta sker under totalt 16 veckor. Här har du möjlighet att pröva att arbeta inom den bransch och det yrke som du är intresserad av inom ramen för programmets utgångar.


Rektor Selma Telo
E-post: selma.telo@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare Christopher Landoff
E-post: christopher.landoff@edu.gislaved.se

Programinnehåll - FS

Gymnasiegemensamma ämnen (900p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1a1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1a

100p

Naturkunskap 1a1

50p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1a1

50p

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma karaktärsämnen (900p)

Affärsutveckling och ledarskap

100p

Branschkunskap inom handel

100p

Entreprenörskap

100p

Handel och hållbar utveckling

100p

Information och kommunikation 1

100p

Inköp 1

100p

Personlig försäljning 1

100p

Praktisk marknadsföring 1

100p

Servicekunskap

100p

Programfördjupning (700p)

Entreprenörskap och företagande

100p

Företagsekonomi 1

100p

Handel - specialisering

100p

Information och kommunikation 2

100p

Inköp 2

100p

Personlig försäljning 2

100p

Praktisk marknadsföring 2

100p

Individuellt val (200p)

Gymnasiearbete (100p)