Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
BA

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som även ger högskolebehörighet om man inte aktivt väljer bort de kurserna. (Gäller from. 2023). Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, till exempel som anläggningsarbetare, golvläggare eller byggnadsarbetare.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktningar

  • Husbyggnad
  • Mark och anläggning

Endast lärlingsutbildning

Åk 1 läses på skolan, utbildningen i åk 2 och 3 är till största del förlagd till företag.

På programmet kan du utbilda dig till betongarbetare, golvläggare, murare, glastekniker, plattsättare, träarbetare, och väg- och anläggningsarbetare . Under din tid på bygg- och anläggningsprogrammet är en stor del av utbildningen förlagd till en byggarbetsplats. Du är ute på praktik två dagar i veckan i årskurs 2 och tre dagar i veckan i årskurs 3. Detta kan ge goda möjligheter till arbete under lov och efter avslutad utbildning. Du kan fortsätta studera på yrkeshögskola. Du har även möjlighet att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan.

Exempel på yrkesutgångar

  • Betongarbetare – armerar betongkonstruktioner, gjutning, golvläggning, montering av betongelement mm.

  • Golvläggare – arbetar med golvbeläggningar av olika slag. Golvläggning i våtrum är en specialitet. Golvläggning är ett av de få inomhusyrkena i byggbranschen.

  • Murare – är ett av de äldsta byggyrkena. För det mesta arbetar muraren med tegel och lättbetong. Putsning med olika sorters teknik är också en väsentlig del av yrket.

  • Plattsättare – klär innerväggar eller golv med kakel, klinker, konstbetongplattor och mosaik oftast inomhus. Uppgifterna kan variera mellan alltifrån att sätta badrum till stora simhallar.

  • Träarbetare (snickare) – finns med från formsättning till inredning. Träarbetaren är den största yrkesgruppen inom byggbranschen.

  • Väg- och anläggningsarbetare – som färdig yrkesman kan du bygga broar, gator, vägar, park- och trädgårdsanläggningar och mycket annat.

Rektor Gabriella Persson
E-post: gabriella.persson@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare Irene Öggesjö
E-post: irene.oggesjo@edu.gislaved.se

Programinnehåll - BA

Gymnasiegemensamma ämnen (900p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1a:1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1a

100p

Naturkunskap 1a:1

50p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1a:1

50p

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma karaktärsämnen (400p)

Bygg och anläggning 1

200p

Bygg och anläggning 2

200p

Inriktning Husbyggnad (700p)

Husbyggnadsprocessen

200p

Husbyggnad 1

100p

Husbyggnad 2

200p

Husbyggnad 3

200p

Inriktning Mark och anläggning (500p)

Anläggningsprocessen

200p

Anläggningsprocessen 1

100p

Anläggningsprocessen 2

200p

Programfördjupning Husbyggnad (500p)

Specialyrken 1

100p

Trä 1 – stommar

100p

Trä 2 – beklädnad

100p

Trä 3 – montage

100p

Betong 1 – lågform och platta på mark

100p

Programfördjupning Mark och anläggning (700p)

Anläggning – gröna ytor

200p

Anläggning – ledningsbyggnad

200p

Anläggning – stensättning

100p

Anläggning – vägbyggnad

100p

Specialyrke 1

100p

Individuellt val (200p)

Gymnasiearbete (100p)