Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
BF

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.

Inriktning

  • Pedagogisk och socialt arbete


Är du nyfiken på

– Människors beteende och hur vi formas av samhället

– Hur du utvecklar ditt ledarskap

– Hur du kan inspirera andra att leva ett aktivt och hälsosamt liv


En ingång – flera utgångar och möjligheter!

När du går på barn- och fritidsprogrammet lär du dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du får träna dig i att möta människor i olika sammanhang och utveckla din förmåga att vara lyhörd för deras behov.

Programmet lägger stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter inom ramen för examensmålen.

18 veckor av utbildningen äger rum på arbetsplatser (arbetsplatsförlagt lärande) vilket är ett viktigt inslag i utbildningen. Utifrån examensmålen kommer din praktik att utformas för att ge dig bästa möjliga utbildning.

Rektor Selma Telo
E-post: selma.telo@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare Liselotte Arnegärd
E-post: liselotte.arnegard@edu.gislaved.se

Programinnehåll - BF

Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

Engelska 5

100p

Historia 1a:1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1a

100p

Naturkunskap 1a:1

50p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1a:1

50p

Svenska 1

100p

eller

Svenska som andraspråk 1

100p

Programgemensamma karaktärsämnen (700p)

Hälsopedagogik

Naturkunskap 1a:2

Kommunikation

Lärande och utveckling

Människors miljöer

Pedagogiskt ledarskap

Samhällskunskap1a:2

Svenska 2

eller

Svenska som andraspråk

100p

  50p

100p

100p

100p

100p

  50p

100p


100p

Inriktning (300p)

Pedagogiskt och socialt arbete

Pedagogiskt arbete

200p

Socialt arbete 1

100p

Programfördjupningar (600p)

Pedagogiskt arbete

Idrott och hälsa 2

Aktivitetsledarskap

Skapande verksamhet

Etnicitet och kulturmöten

Specialpedagogik

Barns lärande och växande/

Svenska 3

100p

100p

100p

100p

100p

100p

 

Individuellt val (200p)

Gymnasiearbete (100p)

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00