Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
BF

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.

Inriktning

  • Pedagogisk och socialt arbete, startar läsåret 2021


Är du nyfiken på

– Människors beteende och hur vi formas av samhället

– Hur man utvecklar ledarskap

– Hur man kan inspirera andra att leva ett aktivt och hälsosamt liv


En ingång – flera utgångar och möjligheter!

När du går på Barn- och fritidsprogrammet lär du dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du får träna dig i att möta människor i olika sammanhang och utveckla din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Dina skoldagar kommer att bli varierande och aktiva med olika sätt att nå kunskap och färdigheter.

Programmet lägger stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, dels inom ramen för examensmålen, dels genom att Gislaveds Gymnasium är en FN skola.

19 veckor av utbildningen äger rum på arbetsplatser (arbetsplatsförlagt lärande) vilket är ett viktigt inslag i utbildningen. Utifrån ditt intresse och examensmålen kommer din praktik att utformas för att ge dig bästa möjliga utbildning.

Pedagogisk profil - t.om läsåret 2019/2020

Profilen på programmet är pedagogik. Inom ramen för detta ämne ryms flera olika kurser och möjlighet till vidare arbete inom sociala och pedagogiska verksamheter samt ledarskap inom fritid och hälsa.

Rektor Selma Telo
E-post: selma.telo@edu.gislaved.se

Programinnehåll - BF

Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

Engelska 5

100p

Historia 1a:1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1a

100p

Naturkunskap 1a:1

50p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1a:1

50p

Svenska 1

100p

eller

Svenska som andraspråk 1

100p

Programgemensamma karaktärsämnen (700p)

Hälsopedagogik

Naturkunskap 1a:2

Kommunikation

Lärande och utveckling

Människors miljöer

Pedagogiskt ledarskap

Samhällskunskap1a:2

Svenska 2

eller

Svenska som andraspråk

100p

  50p

100p

100p

100p

100p

  50p

100p


100p

Inriktning (300p)

Pedagogiskt och socialt arbete

Pedagogiskt arbete

200p

Barns lärande och växande, startar ej 2021

100p

Socialt arbete 1, startar 2021

100p

Programfördjupningar (600p)

Pedagogiskt arbete

Idrott och hälsa 2

Aktivitetsledarskap

Skapande verksamhet

Etnicitet och kulturmöten

Specialpedagogik

Fritid och idrottskunskap/

Svenska 3

100p

100p

100p

100p

100p

100p

 

Individuellt val (200p)

Gymnasiearbete (100p)

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00