Dekorativ bild på Gislaved gymnasium
AG

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola

Program

  • Administration, handel och varuhantering (AHADM)
  • Hotell, restaurang och bageri (HRHOT)
  • Individuella programmet (IAIND)

Anpassad gymnasieskola är fyraårig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassad gymnasieskolas syfte är att ge en god grund för:

• Yrkesverksamhet • Fortsatta studier • Personlig utveckling • Aktivt deltagande i samhällslivet • Att öka förutsättningar för en meningsfull sysselsättning som vuxen.

Alla våra program stimulerar till social gemenskap och utvecklar din förmåga att självständigt och tillsammans med andra lära dig nya saker. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Gislaveds Gymnasium erbjuder två nationella program: programmet för administration, handel och varuhantering (AHADM) och programmet för hotell, restaurang och bageri (HRHOT).

Det finns också ett individuellt program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

För dig som är intresserad av att arbeta med mat, bageri, café, lokalvård, lagerarbete eller butiksarbete, kan du välja något av följande nationella program:

Administration, handel och varuhantering (AHADM)

Programmet passar dig som vill arbeta inom kontor eller handel. Du kan även arbeta på ett lager eller inom lokalvård. Här får du lära dig om försäljning, inköp, varuflöden. och administrativt arbete. Du får också lära dig hur man arbetar serviceinriktat och att kommunicera och samverka med kunder Programmet erbjuder minst 22 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) så att du får en möjlighet att kombinera det du lärt sig i skolan och hur det tillämpas i praktiken.

Programmet för Hotell, restaurang och bageri (HRHOT)

Programmet passar dig som vill arbeta med människor inom något serviceyrke, exempelvis på ett hotell.
Det passar även bra om du vill arbeta i ett kök eller i ett bageri. Programmet innehåller minst 22 veckors praktik under fyra år så du får en möjlighet att kombinera det du lärt sig i skolan och hur det tillämpas i praktiken.

Individuella programmet (IAIND)

Programmet riktar sig främst till dig som inte följer ett nationellt program inom anpassad gymnasieskola.
Det individuella programmet ger under fyra år stora möjligheter att skapa en undervisning med utgångspunkt från dina behov och förutsättningar.

Rektor Per Stavås
E-post: per.stavas@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare Irene Öggesjö
E-post: irene.oggesjo@edu.gislaved.se

Programinnehåll - AG

Anpassad gymnasieskolas

nationella program

Anpassad gymnasieskolas gemensamma ämne

(900p)

Svenska / Svenska som andraspråk

200p

Engelska

100p

Matematik

100p

Idrott och hälsa

200p

Estetisk verksamhet

100p

Samhällskunskap

50p

Religionskunskap

50p

Historia

50p

Naturkunskap

50p

Programgemensamma ämnen (400-600p)

Programfördjupning (700-900p)

Individuellt val (200p)

Anpassad gymnasieskolearbete (100p)

Anpassad gymnasieskolas

individuella program

Ämnesområden

3600 tim.

Estetisk verksamhet

600 tim.

Hem- och konsumentkunskap

600 tim.

Idrott och hälsa

600 tim.

Individ och samhälle

600 tim.

Natur och miljö

600 tim.

Språk och kommunikation

600 tim.


Timmarna varierar i ämnesområdena utifrån respektive elevers förutsättningar och behov.
Praktik kan ingå om det gynnar elevens kunskapsutveckling.
Utifrån sina förmågor kan elever på ett individuellt program läsa ämnen på anpassad gymnasieskolas nationella program