Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

WEBBTJÄNSTER

Mycket av kommunens och skolans information (till såväl elever, personal som föräldrar) finns numera tillgängligt på webben.

Personuppgifter i gymnasieskolan

Gislaveds kommun registrerar dina personuppgifter i skoladministrativa register, lärplattformar, meddelandesystem, schemasystem, ekonomiadministrativa register, biblioteksregister, boenderegister, elevhälsovårdsregister och i register för statistik och uppföljning. Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter i gymnasieskolanPDF

Office 365 – e-postprogram

Används av elever och personal.

Länk till inloggning på Office 365länk till annan webbplats

Vklass - informationskanal och lärplattform

Används för kommunikation mellan lärare och elever. Här läggs aktuella nyheter och dokument som gäller alla elever på skolan. Vklass används dessutom i kommunikationen mellan lärare och olika undervisningsgrupper.

Information från skolan:

 • elevens individuella schema
 • elevens närvaro
 • sjukanmälan (föräldrar eller myndiga elever anmäler här elevens sjukfrånvaro).
  sjukanmälan får inte användas för att anmäla någon annan frånvaro än sjukfrånvaro.
 • ledighetsansökan

Alla kan nå Vklass på vilken dator eller mobil som helst, och det är viktigt att gå in här och läsa nyheter varje dag.
Inloggning till Vklass för eleverlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Inloggning till Vklass för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Har du frågor om webbtjänsten?
Kontakta It-samordnare:
E-post: arnlil@edu.gislaved.se
Tfn: 070-518 10 27

Dexter – register

I denna webbtjänst har elever och omyndiga elevers föräldrar tillgång till elevens studieplan och betyg
Elever och föräldrar i Gislaveds kommun använder samma inloggning som tidigare från förskola och grundskola.

Länk till inloggning på Dexterlänk till annan webbplats

Har du frågor om webbtjänsten?
Kontakta It-samordnare:
E-post: arnlil@edu.gislaved.se
Tfn: 070-518 10 27

Ansökan om konto för vårdnadshavare i övriga kommuner och för vårdnadshavare som PDF
saknar e-legitimation.PDF

 • Skriv ut ansökan, fyll i uppgifterna och
  lämna/skicka blanketten till Gislaveds
  Gymnasium, Elevadministrationen
  rum A141A, Gislegatan 1, 332 33 Gislaved.
 • Användarnamn och lösenord skickas hem till
  din folkbokföringsadress.

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00