WEBBTJÄNSTER

Mycket av kommunens och skolans information (till såväl elever, personal som vårdnadshavare) finns numera tillgängligt på webben.

Personuppgifter i gymnasieskolan

Gislaveds kommun registrerar dina personuppgifter i skoladministrativa register, lärplattformar, meddelandesystem, schemasystem, ekonomiadministrativa register, biblioteksregister, boenderegister, elevhälsovårdsregister och i register för statistik och uppföljning. Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter i gymnasieskolan Pdf, 128.9 kB.

Office 365 – e-postprogram

Används av elever och personal.

Länk till inloggning på Office 365 Länk till annan webbplats.

Vklass - informationskanal och lärplattform

Används för kommunikation mellan lärare och elever. Här läggs aktuella nyheter och dokument som gäller alla elever på skolan. Vklass används dessutom i kommunikationen mellan lärare och olika undervisningsgrupper.

Information från skolan:

  • elevens individuella schema
  • elevens närvaro
  • sjukanmälan (vårdnadshavare eller myndiga elever anmäler här elevens sjukfrånvaro).
    sjukanmälan får inte användas för att anmäla någon annan frånvaro än sjukfrånvaro.
  • ledighetsansökan

Alla kan nå Vklass på vilken dator eller mobil som helst, och det är viktigt att gå in här och läsa nyheter varje dag.
Inloggning till Vklass för elever Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Inloggning till Vklass för vårdnadshavare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om webbtjänsten?
Kontakta It-samordnare Arne Liljenberg:
E-post: arnlil@edu.gislaved.se
Tfn: 070-518 10 27