TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE

Gislaveds Gymnasium står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur gisgym.gislaved.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gisgym.gislaved.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se

Vi svara normalt inom två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här webbplatsen, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på följande sätt, skicka e-post till gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument

På webbplatsen finns vissa dokument (PDF) som inte uppfyller kraven.
Arbetet pågår kontinuerligt för att förbättra dokumenten.

Formulär

På webbplatsen finns vissa formulär (PDF) som inte uppfyller kraven.
Arbetet pågår kontinuerligt för att förbättra formulären.

Video

Undertextning av nyproducerade videos, arbete pågår med textning

Oskäligt betungande anpassning

Gislaveds Gymnasium åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det förekommer länk till annan webbplats på gisgym.gislaved.se där informationen är producerade av annan aktör.
Den är inte tillgänglighetsgranskade av Gislaveds Gymnasium.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av gisgym.gislaved.se
Senaste bedömningen gjordes den 9 februari 2024.

Webbplatsen publicerades den 22 september 2020.