ALLMÄNT OM SKOLAN

Logotyper Gislaveds Gymnasium, Vårdcollage, Teknikcollage, FN-skola, Ambassadörsskola samt bild på entrén.

Stort utbud för alla

Du som är ung har mycket att välja mellan. Med våra nationella program kan vi erbjuda allt från teoretisk grund för högskolestudier till praktiskt inriktade yrkesutbildningar. För elever som saknar behörighet till de nationella programmen har vi introduktionsprogram med olika inriktningar.

Oavsett program finns det möjligheter att komplettera studierna för en bredare behörighet till högskolan.
För specialintressena har vi ett stort utbud av valbara kurser och individuella val som man kan krydda sin utbildning med oavsett vilket program man läser.

Entreprenörsandan i bygden märks på många sätt. Vi har ett nära samarbete med företagen i regionen i form av fadderföretag, modellföretag och praktikföretag.

För att så bra som möjligt kunna möta "verkliga livet" har vi väl fungerande programråd där branscherna deltar. Programråden bidrar till att vi kan ligga i framkant när det gäller att följa utvecklingen i näringslivet.

Egen dator/lärplatta

Vi är väl utrustade både vad gäller teknik och personal. De yrkesinriktade utbildningarna följer den tekniska utvecklingen och vi har gott om datorer av hög klass. Elever som börjar på ungdomsgymnasiets får utan kostnad låna en bärbar dator.

Idrott och skola

Gislaveds Gymnasium har tillgång till en specialhall för fotboll, och Gisleområdet där skolan ligger erbjuder unika möjligheter med sina fina anläggningar som t.ex. sporthallar, ishall och simhall.

Certifierad FN-skola

Vi är en certifierad FN-skola.
Certifieringen tilldelas skolor som uppfyller vissa krav som Svenska FN-förbundet ställt upp. Några av dessa krav är att skolan ska verka i en anda i enlighet med FN-stadgans mål och principer, att skolan präglas av en internationell profil, att skolan årligen arrangerar aktiviteter i syfte att öka engagemanget i internationella frågor och att skolan uppmuntrar elever till gemensamt globalt engagemang i elevföreningar.

Engagemanget för dessa frågor finns inom samtliga program och en gång om året arrangeras en temavecka kring någon global fråga. De senaste åren har de globala målen stått i centrum för denna vecka.
Skolan har en aktiv elevförening som ordnar olika arrangemang under läsåret. 

Ambassadörskola

Vi är ambassadörskola för Europaparlamentet. Det innebär att skolan aktivt arbetar med frågor som rör oss som EU-medborgare. För att bli ambassadörskola har lärare genomgått en utbildning som utformats av Europaparlamentet.

Syftet med programmet är att få elever att bli medvetna om att vi är medborgare i EU och därigenom bli mer aktiva EU-medborgare. Tack vare programmet har skolan fått kontakt med flera andra skolor i Sverige som jobbar med samma sak.

På skolan finns det en elevgrupp, juniorambassadörer, som lyfter EU-frågor under skolåret. Det kan handla om aktuella frågor som behandlas i EU. Eleverna har också ansvar för en informationsplats i skolan där aktuell information om EU visas. Juniorambassadörerna får också göra studiebesök på tex riksdagen och Sveriges television.

Under året genomförs ett antal olika aktiviteter på skolan. Några av dessa är ett EU-rollspel där eleverna i åk 1 får gå in i rollen som EU-parlamentariker under en dag. En annan aktivitet är att uppmärksamma Europadagen den 9 maj genom olika utställningar.

Trivsel, delaktighet och trygghet

Vi är stolta över vår lugna, fina skola. Våra lokaler har bra standard och är funktionella och väl underhållna.
Vi erbjuder också trygghet genom en hög andel behöriga lärare och ett väl utvecklat elevhälsoteam med skolsköterskor, kuratorer och psykolog samt specialpedagoger och studie-och yrkesvägledare. På vårt Studiecentrum kan vi även ge ett bra stöd till elever eller om man vill arbeta i en lugn miljö och få hjälp med skolarbete.

Medbestämmande för elever och personal ser vi som en självklarhet och årliga utvärderingar visar på hög trivsel hos båda grupperna. Elevrådet har möjlighet att påverka skolarbetet på flera sätt, och personalen kan påverka sin situation genom sina arbetslag.

Trygghet är en annan viktig punkt och här har vi stor fördel av att många vuxna vistas i skolan. Genom att vuxeneleverna delar lokaler med ungdomarna, personalen fikar i caféet och skolvärdarna rör sig där eleverna är, finns det alltid vuxna som ser, hör och kan ingripa om något händer. Det ger oss en lugn miljö där problemen med klotter och förstörelse är näst intill obefintliga.

Via utställningar och konserter förgylls vår vardag, och i vår trevliga cafeteria Oasen kan man ta en god fika och umgås. Gymnasiebiblioteket är integrerat med Gislaveds bibliotek och har tidigare utnämnts till Årets bibliotek.

Populära Café Oasen och den ständigt bemannade receptionen på bidrar också till den allmänna trivseln.

Alldeles utmärkt!

Gislaveds Gymnasium under åren presterat mycket bra i diverse tävlingar.
Vi har vunnit Skol-SM i Futsal, och vi är stolta över utmärkelser i fysik- matematik- och programmeringstävlingar samt tävlingar i Ung Företagsamhets regi.

Kort om vår organisation

Gislaveds Gymnasium har c:a 1100 ungdomsstuderande och 200 anställda.

Rent organisatoriskt har vi delat in undervisningen i sektorer, som var och en leds av en rektor. Genom denna indelning ökas samarbetet dels mellan de olika programmen, dels mellan lärare i kärnämnen och karaktärsämnen. Vi tror också att detta ger större möjlighet till beslut närmare verksamheten, vilket i sig gagnar både elever och personal.