SPECIALPEDAGOGER

Vi arbetar med att skapa goda lärmiljöer för att du som elev skall lyckas så bra som möjligt utifrån dina förutsättningar. Vi kan hjälp dig med:

  • Studieteknik
  • Kompensatoriska hjälpmedel
  • Pedagogiska kartläggningar av exempelvis läs- och skrivförmåga.
  • Tillgång till talböcker (Legimus)
  • Stöttning med skoluppgifter i vårt studiecentrum


Anders Howerdal, Utvecklingssektor
Innovationssektor (ES,NA)

Studiecentrum samt A142
Tfn: 0371-48 51 16
E-post anders.howerdal@edu.gislaved.se

Cecilia Becker, Innovationssektor

Studiecentrum samt B203
Tfn: 0371-814 64
E-post cecilia.becker@edu.gislaved.se

Ida Rydqvist, Samhällssektor

Studiecentrum samt B202
Tfn: 0371-48 53 32
E-post: ida.rydqvist@edu.gislaved.se

Maria Stjerneby, Utvecklingssektor

Studiecentrum samt A214
Tfn: 0371-812 83
E-post: maria.stjerneby@edu.gislaved.se