Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

SPECIALPEDAGOGER

Vi arbetar med att skapa goda lärmiljöer för att du som elev skall lyckas så bra som möjligt utifrån dina förutsättningar. Vi kan hjälp dig med:

  • Studieteknik
  • Kompensatoriska hjälpmedel
  • Pedagogiska kartläggningar av exempelvis läs- och skrivförmåga.
  • Tillgång till talböcker (Legimus)
  • Stöttning med skoluppgifter i vårt studiecentrum


Anders Howerdal, NEO-sektorn

Studiecentrum samt A143,
Tfn: 0371-48 51 16
E-post anders.howerdal@edu.gislaved.se

Cecilia Becker, Teknisk sektor

Studiecentrum samt B203
Tfn: 0371-814 64
E-post cecilia.becker@edu.gislaved.se

Maria Stjerneby, Ekonomisk sektor

Studiecentrum samt B205
Tfn: 0371-812 83
E-post: maria.stjerneby@edu.gislaved.se

Jens-Ove, Nordström Utvecklingssektor

Studiecentrum samt A214
Tfn: 0371-819 62
E-post: jens-ove.nordstrom@edu.gislaved.se


Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00