SPECIALPEDAGOGER

Vi arbetar med att skapa goda lärmiljöer för att du som elev skall lyckas så bra som möjligt utifrån dina förutsättningar. Vi kan hjälp dig med:

  • Studieteknik
  • Kompensatoriska hjälpmedel
  • Pedagogiska kartläggningar av exempelvis läs- och skrivförmåga.
  • Tillgång till talböcker (Legimus)
  • Stöttning med skoluppgifter i vårt studiecentrum


Anders Howerdal, NEO-sektorn

Studiecentrum samt A143,
Tfn: 0371-48 51 16
E-post anders.howerdal@edu.gislaved.se

Cecilia Becker, Teknisk sektor

Studiecentrum samt B203
Tfn: 0371-814 64
E-post cecilia.becker@edu.gislaved.se

Ida Rydqvist, Ekonomisk sektor

Studiecentrum samt B202
Tfn: 0371-853 32
E-post: ida.rydqvist@edu.gislaved.se

Maria Stjerneby, Utvecklingssektor

Studiecentrum samt B205
Tfn: 0371-812 83
E-post: maria.stjerneby@edu.gislaved.se


Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00