SKOLKURATORER

Vi arbetar förebyggande, stödjande och hälsofrämjande.

Kuratorerna ingår i Elevhälsoteamet och arbetar för att skapa goda förutsättningar för att eleverna ska må bra, trivas, känna sig trygga och nå goda studieresultat. Vi kan bistå med CSN information.

Josefine Kostin

Anpassad gymnasieskola, Introduktionsprogram, Introduktionsprogram - språk,
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet
Rum A107B
Tfn: 0371-815 77, 070-388 16 10
E-post: josefine.kostin@edu.gislaved.se

Pierre Mollet

Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet,Teknikprogrammet
Rum A113
Tfn 0371-819 12, 073-280 19 64
E-post pierre.mollet@edu.gislaved.se

Isabel Landoff

Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet

Rum A115
Tfn: 0371-819 22, 070-180 39 17
E-post: isabel.landoff@edu.gislaved.se

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00