SKOLKURATORER

Vi arbetar förebyggande, stödjande och hälsofrämjande.

Kuratorerna ingår i Elevhälsoteamet och arbetar för att skapa goda förutsättningar för att eleverna ska må bra, trivas, känna sig trygga och nå goda studieresultat. Vi kan bistå med CSN information.

Josefine Kostin

Introduktionsprogram, Introduktionsprogram - språk
Ekonomisk sektor: Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet
Rum A107B
Tfn: 0371-815 77, 070-388 16 10
E-post: josefine.kostin@edu.gislaved.se

Marie Norlin Angerd

NEO-sektorn och Gymnasiesärskolan
Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Gymnasiesärskolan
Rum A113
Tfn: 0371-819 12, 070-202 49 14
E-post: marie.norlin.angerd@edu.gislaved.se

Isabel Landoff

Ekonomisk sektor: Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet
Teknisk sektor: Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet och Teknikprogrammet.
Rum A115
Tfn: 0371-819 22, 070-180 39 17
E-post: isabel.landoff@edu.gislaved.se

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00