SKOLSKÖTERSKOR

Skolsköterskan ingår i elevhälsan som arbetar aktivt för att stödja elever på skolan.

Under årskurs 1 träffar vi alla elever för ett hälsosamtal. Vi ger även råd och stöd vid olika fysiska och psykiska problem samt enklare sjukvård och vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet.

Vi har ofta öppen mottagning vilket innebär att du kan komma utan bokning.

Du kan också boka tid via V-klass (lärresurser) eller via telefon och mail.

Ulla Bergqvist

Anpassad gymnsieskola, Barn- och fritidsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet
Rum A107
Tfn: 0371- 819 11
E-post: ulla.bergqvist@edu.gislaved.se

Karin Lundmark

Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Teknikprogrammet
Rum A111
Tfn: 0371-818 74
E-post: karin.lundmark@edu.gislaved.se

Sara Lidberg Carlsson

Estetiska programmet, Introduktionsprogram och Introduktionsprogram - språk,
Naturvetenskapsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet
Rum A116
Tfn: 0371-48 52 09
E-post: sara.lidberg.carlsson@edu.gislaved.se

Skolläkare

Träffas efter tidsbeställning hos skolsköterska