SKOLSKÖTERSKOR

Du är välkommen att få råd i hälsofrågor och hjälp med viss sjukvård. Efter längre tids frånvaro skall du alltid komma till skolhälsan.

Varje elev i årskurs 1 erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Vid behov erbjuds kontakt med skolläkaren.

Ulla Bergqvist

Gymnasiesärskolan Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet
Rum A107
Tfn: 0371- 819 11
E-post: ulla.bergqvist@edu.gislaved.se

Karin Lundmark

Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet, Industritekniska programmet och Teknikprogrammet
Rum A111
Tfn: 0371-818 74
E-post: karin.lundmark@edu.gislaved.se

Sara Lidberg Carlsson

Introduktionsprogram och Introduktionsprogram - språk
Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet
Rum A116
Tfn: 0371-48 52 09
E-post: sara.lidberg.carlsson@edu.gislaved.se

Skolläkare

Träffas efter tidsbeställning hos skolsköterska

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00