Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

SKOLSKÖTERSKOR

Du är välkommen att få råd i hälsofrågor och hjälp med viss sjukvård. Efter längre tids frånvaro skall du alltid komma till skolhälsan.

Varje elev i årskurs 1 erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Vid behov erbjuds kontakt med skolläkaren.

Ulla Bergqvist

Ekonomiprogrammet, Gymnasiesärskolan Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet
Rum A107
Tfn: 0371- 819 11
E-post: ulla.bergqvist@edu.gislaved.se

Karin Lundmark

Bygg- och anläggningsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Handel- och administrationsprogrammet, , Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet
Rum A111
Tfn: 0371-818 74
E-post: karin.lundmark@edu.gislaved.se

Inga-Lill Lundquist

Introduktionsprogram och Introduktionsprogram - språk
Rum A116
Tfn: 0371-819 88
E-post: inga-lill.lundquist@edu.gislaved.se

Skolläkare

Träffas efter tidsbeställning hos skolsköterska

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00