RESOR OCH INACKORDERING

Ersättning för dagliga resor

Här kan du ansöka om busskort och ersättning för dagliga resor, du fyller i på skärmen och skriver ut, eller skriv ut och fyll i för hand.

Ansökningsblanketten skickas tillsammans med antagningsbeskedet ut till de elever som är berörda.
Blanketten finns också ovan för utskrift.

  • Kommunen ska svara för kostnaderna för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan om eleven är berättigad till studiehjälp och färdvägen är minst 6 km.
  • Kommunens ansvar för dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Kontaktuppgifter
Eventuella frågor besvaras av
Receptionen, tfn: 0371-819 00
E-post: gigreception@edu.gislaved.se

Inackorderingstillägg

Här kan du ansöka om inackorderingstillägg.
Att fylla i på skärmen och sedan skriva ut, eller skriv ut och fyll i för hand.

Elever som går ett gymnasieprogram eller en inriktning som inte finns i kommunen eller samverkansområdet är berättigade till inackorderingstillägg. Avståndet skall dock vara minst 40 km eller att skoldagens längd plus restiden sammanlagt uppgår till minst 11 timmar, dessa alternativa förutsättningar måste vara uppfyllda minst tre dagar/skolvecka.

Elever som går ett program på en friskola söker inackorderingstillägg hos CSN.

Studiehjälpsberättigade elever har rätt till ersättning fram t o m första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Ersättning utgår i form av ett ekonomiskt bidrag per månad som varierar beroende på avståndet mellan hemmet och studieorten.

Kontaktuppgifter
Eventuella frågor besvaras av
Sonja Olausson tfn: 0371-819 51
E-post: sonja.olausson@edu.gislaved.se