Välkommen till oss!

Här tar framtidens möjligheter sin början!

Du kan påverka din egen utbildning och framtid, här knyter du band för livet. Tillsammans skapar vi en skola där elever och personal upplever en god gemenskap, där alla inkluderas och respekteras.

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00