Du är här:  

SKOLANS WEBBTJÄNSTER

Mycket av kommunens och skolans information (till såväl elever, personal som föräldrar) finns numera tillgängligt på webben.


Personuppgifter i gymnasieskolanPDF

Personuppgifter vuxenutbildningenPDF


Office 365 – e-postprogramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Används av elever och personal. Personalens adresser finns under sidan "Personal"


Vklass - informationskanal och lärplattformlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Används för kommunikation mellan lärare och elever. Här läggs aktuella nyheter och dokument som gäller alla elever på skolan.

Vklass används dessutom i kommunikationen mellan lärare och olika undervisnings-grupper.

Information från skolan:

•  elevens individuella schema
•  elevens närvaro
•  sjukanmälan (föräldrar eller myndiga elever anmäler här elevens sjukfrånvaro).
sjukanmälan får inte användas för att anmäla någon annan frånvaro än sjukfrånvaro.
•  ledighetsansökan

Alla kan nå Vklass på vilken dator eller mobil som helst, och det är viktigt att gå in här och läsa nyheter varje dag.

Mer information om e-legitimation hittar du på www.e-legitimation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor om webbtjänsten?
Kontakta It-samordnare:
arnlil@edu.gislaved.se  
tfn 070-518 10 27


Ansökan om konto för vårdnadshavare i övriga kommuner
och för vårdnadshavare som saknar e-legitmation.

Vklass och Dexter för vårdnadshavarePDF

• Skriv ut ansökan, fyll i uppgifterna och
  lämna/skicka blanketten till Gislaveds
  Gymnasium, Elevadministrationen
  rum A141A, Gislegatan 1, 332 33 Gislaved.

• Användarnamn och lösenord skickas hem till
  din folkbokföringsadress.


Dexter – registerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I denna webbtjänst har elever och omyndiga elevers föräldrar tillgång till elevens studieplan och betyg

Elever och föräldrar i Gislaveds kommun använder samma inloggning som tidigare från förskola och grundskola.

Mer information om e-legitimation hittar du på www.e-legitimation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor om webbtjänsten?
Kontakta It-samordnare:
arne.liljeberg@edu.gislaved.se, tfn 070-518 10 27

 


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun