Du är här:  

UPPDRAGSUTBILDNING


Stärk företagets och verksamhetens kompetens tillsammans med Högskolan på hemmaplan!

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom en rad olika områden med hög kvalité. Högskolan på hemmaplan genomför utbildningar efter beställarens behov och anpassar innehåll, gruppstorlek och upplägg efter era önskemål. Vi kommer gärna ut på företagsbesök om ni har funderingar och önskemål kring uppdragsutbildning.

 

Exempel på tidigare och pågående uppdragsutbildningar:

Teknisk engelska

Arbetsledning och ledarskap

Miljö och kvalité

CAD/CAM

SolidWorks

Exel-grund

Svenska som andraspråk

Palliativ vård

Hemsjukvård

HLR-barn

Introduktionskurs i pedagogiskt arbete

El-utbildning

Service och bemötande

Livsmedelshygien

Kontaktpersoner

Anette Hast, utbildningssamordnare
Tel: 0371- 819 54 
E-post: anette.hast@edu.gislaved.se

Emma Hermanson, utbildningsledare HPH
Tel: 0371- 819 60
E-post: emma.hermanson@edu.gislaved.se

 

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun