Du är här:  

MÄTNINGSTEKNIKER INOM SAMHÄLLSBYGGNAD

Vill du ha ett utvecklande och välbetalt arbete som gör dig het på arbetsmarknaden?


Gillar du att arbete både inomhus och utomhus? Vill du ha ett socialt arbete där du träffar många nya människor och den ena dagen inte är den andra lik? Då ska du utbilda dig till mätningstekniker!

En mätningstekniker utför olika typer av mätningar med hjälp av digitala instrument. När t ex en bro eller nytt bostadsområde skall byggas är det mätningsteknikerns uppgift att ta fram mätunderlag och kartor för det kommande bygget. Mätningsteknikern är lite som spindeln i nätet och utgör en viktig del i byggprocessen. En mätningstekniker jobbar ungefär lika mycket vid sin dator på kontoret som ute i fält. Arbetet är omväxlande och självständigt och innebär ofta spännande möten och problemlösning.

  

Studieupplägg

Utbildningen som är 2 år (heltidsstudier), har tre skolförlagda dagar i veckan. Övriga två dagar är självstudiedagar. Under utbildningen kommer du att få lära dig att använda olika mätmetoder och mätinstrument, läsa och tolka ritningar/kartor samt olika metoder för att lagra och bearbeta mätdata. Utbildningen genomsyras av ett nära samarbete med näringslivet, via studiebesök och praktiska fältövningar. Cirka 30% av utbildningen är arbetsplatsförlagd (LIA/praktik) till företag inom branschen. Under LIA-perioderna får du arbetslivserfarenhet och kontakter som ofta leder till jobb direkt efter examen.

 

Framtiden– stort rekryteringsbehöv

Mätningstekniker är ett framtidsyrke som bygg- och anläggningsbranschen pekat ut som särskilt eftertraktat för kommande nyanställningar. Byggkonjunkturen är stark och behovet av nya bostäder och infrastruktursatsningar är stort. Den geografiska informationstekniken har även fått ett stort genomslag i vår vardag via satelitpositionering och digitala kartor i bilar och telefoner. Arbetsmarknaden för utbildade mätningstekniker är stor. Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom både kommun, stat och privat näringsliv.

  

Samarbetsföretag

 Exempel på arbetsgivare som samarbetar med utbildningen:

• Metria
• Exact
• Gislaveds kommun
• Mitta
• Värnamo kommun
• Lantmäteriet
• Vetlanda kommun
• Trimtec


Blivande mätningstekniker  

Ana Cosic 24 år

Varför valde du att utbilda dig till mätningstekniker?

- Jag bestämde mig redan som ung att jag skulle utbilda mig till mätningstekniker. Min mamma jobbar på Lantmäteri så intresset för yrket väcktes redan som liten. Det bästa med jobbet som mätningstekniker är att du aldrig vet vad som kommer att hända under dagen och att den ena dagen aldrig är den andra lik. Man får även jobba både ute och inne samt träffa många olika människor.

Vad tycker du är bra med utbildningen?

- Jag är förvånad över att vi har lärt oss så mycket på så kort tid. Jag gillar även att utbildningen erbjuder många praktiska övningar och bra utrustning. Lärarna är även väldigt duktiga på att lära ut.

Tony Magnusson 37 år

Varför valde du att utbilda dig till mätningstekniker?

- Jag tycker att den digitala tekniken inom området är spännande och det är verkligen ett framtidsyrke med stor efterfrågan. Att jobba som mätningstekniker är även omväxlande och fritt och du får vara både inne och ute.

Vad tycker du är bra med utbildningen?

- Då jag har familj och svårt att pendla några längre sträckor var närheten till utbildningen avgörande för mig. Jag uppskattar även utbildningsupplägget med 3 dagar i skolan och två självstudiedagar.


KURSER I UTBILDNINGEN

POÄNG

Introduktionskurs

15

Kart- och ritningsläsning

40

Geodetisk mätnings- och beräkningsteknik

80                                                         

LIA 1

50

Från mätdata till presentation och leverans

40

Mätningsteknik inom samhällsbyggande

50

Regler och riktlinjer inom samhällsbyggande

25

LIA 2

70

Examensarbete

30

UTBILDNINGSFAKTA

Yrkeshögskolepoäng
400 yhp

Studieort
Gislaved

Studieform
3 skolförlagda dagar i veckan och 30% LIA

Studietakt
Helfart, 4 terminer

Antal platser
20

Studiefinansiering
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Utbildningsstart
September 2020

Förkunskaper och behörighet
Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildningöppnas i nytt fönster

Ansökan
Ansökningstid: 1 mars - 15 maj 2020

Hur ansöker jagöppnas i nytt fönster?

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg. Följande gymnasiekurser ger meritpoäng i ett urval med 1p/kurs: CAD 1 – 3, Matematik 3-5,Geografi 1 -2, Geografiska informationssystem, Rit och mätningsteknik, Naturkunskap 1b – 2, Byggprocessen, Datalagring

Examen
Yrkeshögskoleexamen Mätningstekniker inom samhällsbyggnad 

Kontaktperson
Emma Hermanson
Utbildningsledare

Gislaveds kommun
Högskolan på hemmaplan
Gislaveds Vuxenutbildning
Gislegatan 1, 332 33 Gislaved

Tel: 070-1803913
Epost: emma.hermanson@edu.gislaved.se
https://www.facebook.com/vuxenutbildninggislaved/länk till annan webbplats 


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun