Du är här:  

GISLAVEDS GYMNASIUM

Stort utbud

På Gislaveds Gymnasium finns det mycket att välja mellan — vi erbjuder allt från teoretisk grund för högskolestudier till praktiskt inriktade yrkesutbildningar.

För den som saknar behörighet till de nationella programmen har vi introduktionsprogram med olika inriktningar.

Oavsett program finns det möjligheter att komplettera studierna för en bredare behörighet till högskolan.

För specialintressena har vi ett stort utbud av valbara kurser och individuella val som man kan krydda sin utbildning med oavsett vilket program man läser.

Egen dator/lärplatta

Vi är väl utrustade både vad gäller teknik och personal.

De yrkesinriktade utbildningarna följer den tekniska utvecklingen och vi har gott om datorer av hög klass.

Alla elever som börjar på ungdomsgymnasiets nationella program får utan kostnad låna en bärbar dator.

Elever som börjar Introduktionsprogrammet  får låna en lärplatta eller bärbar dator.

Idrott och skola

Gislaveds Gymnasium har tillgång till en specialhall för fotboll, och Gisleområdet där skolan ligger erbjuder unika möjligheter med sina fina anläggningar som t.ex. sporthallar, ishall och simhall.

Internationellt och kulturellt

Den som läser språk och är intresserad av andra kulturer  kan få möjlighet att utveckla detta vidare.

Vi prioriterar tre kunskapsområden:
— ökade språkkunskaper
— ökad kunskap om det egna kulturarvet
— ökad kunskap om andra kulturer och trosuppfattningar.

Detta innebär att den som läser språk kan delta i utbyten med våra vänskolor i Spanien, Tyskland, Frankrike och Italien. Den som går ett yrkesinriktat program kan ansöka om att få göra praktik på Irland.

Skolan deltar också i EU-projekt tillsammans med andra europeiska skolor kring sociala och kulturella förhållanden i de olika länderna.

Trivsel och trygghet

Vi är stolta över vår lugna, fina skola. Våra lokaler har bra standard och är funktionella och väl underhållna.

Vi erbjuder trygghet genom ett väl utvecklat elevhälsoteam, aktiva skolvärdar och många vuxna (både studerande och personal) som rör sig i skolans lokaler.

Via utställningar och konserter förgylls vår vardag, och i vår trevliga cafeteria Oasen kan man ta en god fika och umgås.

Gymnasiebiblioteket är integrerat med Gislaveds bibliotek och har tidigare utnämnts till Årets bibliotek.

Verkliga livet

Vi har ett nära samarbete med företagen i regionen i form av fadderföretag, modellföretag och praktikföretag.

För att så bra som möjligt kunna möta "verkliga livet" har vi väl fungerande programråd där branscherna deltar. Programråden bidrar till att vi kan ligga i framkant när det gäller att följa utvecklingen i näringslivet.

Alldeles utmärkt!

Gislaveds Gymnasium under åren presterat mycket bra i diverse tävlingar.

Vi har vunnit Skol-SM i Futsal, och vi är stolta över utmärkelser i fysik- matematik- och programmeringstävlingar samt tävlingar i Ung Företagsamhets regi.

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun