Du är här:  

Språk på Gislaveds Gymnasium

På Gislaveds Gymnasium kan du välja mellan fyra moderna språk: tyska, franska, spanska och italienska

Det är roligt att kunna flera språk. Du kan få vänner i många andra länder, bland annat genom internet eller utbyten. Du kan förstå talet i utländska filmer och när du är utomlands får du lättare att klara av olika situationer och du kan upptäcka saker du skulle ha missat annars.

Det finns också många i Sverige som talar olika språk. Genom att kunna flera olika språk kan du bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Tyska

är det största språket inom EU och det talas av 100 miljoner människor i bland annat Tyskland, Österrike och Schweiz. Tyskland är Sveriges största handelspartner. Med goda tyskkunskaper har du stora konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.

På Gislaveds Gymnasium kan du välja att fortsätta med dina tyskstudier från högstadiet ända upp till steg 5. Du som inte läst tyska tidigare kan börja med tyska som nybörjarspråk i årskurs ett och sedan fortsätta till steg 3. Från steg 3 utgår meritpoäng.

Du kan också delta i vårt utbyte med Friedberg som ligger några mil norr om Frankfurt am Main. Då tar du emot en tysk elev i ditt hem en vecka och sedan besöker du din nya vän i Friedberg. Utbytesresorna är fyllda av aktiviteter och man får lära sig och uppleva massor – dessutom kan du få vänner för livet.

Franska

är officiellt språk i 29 länder över hela världen och talas av ca 220 miljoner människor i Europa, Afrika, Asien, Amerika och Oceanien. Franska är ett av de officiella språken i FN, EU, Olympiska spelen och organisationer som tex Läkare Utan Gränser. Du kan använda franska som turist i många länder men även i ditt framtida yrke inom tex kultur, design, teknik, mode och mat.

På Gislaveds Gymnasium kan du välja att fortsätta med dina franskstudier från högstadiet ända upp till steg 5. Du som inte läst franska tidigare kan börja med franska som nybörjarspråk i årskurs ett och sedan fortsätta till steg 3. Från steg 3 utgår meritpoäng.

Du kan också delta i vårt utbyte med Valence, söder om Lyon. Då bor du i en fransk familj och går på gymnasieskolan Montplaisir och sedan tar du emot en fransk elev i ditt hem en vecka. Utbytesresorna är fyllda av aktiviteter och upplevelser. Du lär dig massor och dessutom kan du få vänner för livet.

Spanska

är världens näst största språk, om man ser till antalet människor som har det som modersmål. Med sina 387 miljoner talare i Spanien, Sydamerika och USA är det större än engelskan med sina 365 miljoner talare. Spanska är officiellt språk i 25 länder och med spanskkunskaper växer din värld garanterat.

På Gislaveds Gymnasium kan du välja att fortsätta med dina spanskstudier från högstadiet upp till steg 5. Du som inte läst spanska tidigare kan börja med spanska som nybörjarspråk i årskurs ett och sedan fortsätta till steg 3. Från steg 3 utgår meritpoäng.

Du kan också delta i vårt utbyte med Palencia, som ligger 20 mil nordväst om Madrid. Då tar du emot en spansk elev i ditt hem en vecka och sedan besöker du din nya vän i Palencia. Utbytesresorna är fyllda av aktiviteter. Du får vara med i skolan och göra studiebesök. Du får också lära känna det spanska vardagslivet på ett sätt som du inte kan göra om du åker till Spanien som turist.

Italienska

är det tredje största språket i EU och det talas av 70 miljoner människor i Italien, Schweiz, Slovenien och Kroatien. Italienska är inte bara ett språk för semestern - för dig som är intresserad av Europas historia, konst, arkitektur och kultur är italienskan mycket användbar. Italienskan är också viktig i näringslivet, Sverige och Italien hand-lar mycket med varandra.

På Gislaveds Gymnasium kan du börja med italienska i årskurs ett eller två och fortsätta till steg 2 eller 3. Fortsätter du till steg 3 får du meritpoäng.

Du kan också delta i vårt utbyte med Parma i norra Italien. Där får du uppleva italiensk skola och vardagen i en italiensk familj. Dessutom får du se dig om en del på de utflykter vi gör tillsammans. Vi reser ofta till Venedig och Florens. Du tar sedan emot den elev du bott hos och gör hans/hennes vistelse i Sverige till ett fint minne.

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun