Du är här:  

FRÅNVARO, LEDIGHET

Ungdomsgymnasiet

Frånvaroanmälan

Om elev inte kan komma till skolan på grund av sjukdom eller annat, skall detta anmälas till lotsen före skoldagens början. 

Sjukanmälan kan göras i Vklass av föräldrar eller myndiga elever eller till ansvarig lots via e-post eller telefon.

Frånvaron registreras i Vklass.

Elev som av någon anledning måste lämna skolan och blir frånvarande under återstoden av dagen måste anmäla orsak muntligt eller skriftligt till lotsen.

Ledighet

Ledighet från enstaka lektion ges av respektive lärare. Lotsen kan ge elev ledigt för enskild angelägenhet för högst två dagar åt gången och högst sex dagar per läsår. Rektor kan bevilja elev ledighet därutöver om särskilda skäl finns.

Eleven ansöker om ledighet i Vklass

Ledighet för resor på terminstid ges endast under mycket speciella omständigheter.
Är elev borta på grund av enskild angelägenhet kan inte extra undervisning eller annat stöd erhållas.

Vuxenutbildningen

Om du inte kan komma till skolan på grund av sjukdom eller annat, skall detta anmälas till lotsen före skoldagens början.

Sjukanmälan kan göras i Vklass eller till ansvarig lots via e-post eller telefon.

Anmälan om sjukdom, vård av barn och annan ledighet görs även för del av dag.

Observera att frånvaro kan påverka rätten till studiemedel.Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun