Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gymnasiesärkolan med bildstöd 2021-22

Gislaveds Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2020 till 2021.
Vår vision. Alla elever och lärare på Gislaveds Gymnasium ska känna sig trygga och bemötas med respekt.
Elevers delaktighet i planen. Eleverna har deltagit i arbetet med planen. Vi har utgått ifrån elevenkäter diskussioner möte med personal.
Information om planen. Finns på hemsidan. Informationsblad. Muntlig information.
Ökad förståelse. Allas lika rätt till sin etniska tillhörighet. Förståelse för sexuell läggning. Ingen elev ska känna sig diskriminerad på grund av sin könstillhörighet. Ingen ska känna sig diskriminerad för sin tro. Ingen ska känna sig diskriminerad för sin funktionsnedsättning. Ingen ska känna sig diskriminerad på sociala medier. Alla ska följa förväntansdokumentet.
Känner jag mig retad eller diskriminerad så kan jag: Berätta för en personal. Prata med kuratorn. Prata med rektorn. Berätta för vårdnadshavare (mamma eller pappa).
Vi ska lära oss om: Sex och samlevnad. Mina svårigheter intellektuell funktionsnedsättning. Att förstå olika människor. Att vara snälla mot varandra. Att våga säja nej när jag inte vill. Att skriva snällt på sociala medier.

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00