Du är här:  

GISLAVEDS GYMNASIUM -
FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ LIVET

Stort utbud för alla

Du som är ung har mycket att välja mellan. Med våra nationella program kan vi erbjuda allt från teoretisk grund för högskolestudier till praktiskt inriktade yrkesutbildningar.

För elever som saknar behörighet till de nationella programmen har vi introduktionsprogram med olika inriktningar.

Vuxna ges också stora möjligheter. För nyinvandrade finns undervisning i svenska och för dig som vill komplettera din tidigare skolgång finns både grundskole- och gymnasiekurser att tillgå. På eftergymnasial nivå har vi Yrkeshögskolan och Högskolan på hemmaplan samt Uppdragsutbildning.

Entreprenörsandan i bygden märks på många sätt. Vi har ett nära samarbete med företagen i regionen i form av fadderföretag, modellföretag och praktikföretag.

För att så bra som möjligt kunna möta "verkliga livet" har vi väl fungerande programråd där branscherna deltar. Programråden bidrar till att vi kan ligga i framkant när det gäller att följa utvecklingen i näringslivet.

Gislaveds Gymnasium var en föregångare också när det gäller utbytet med utländska skolor, och vill du besöka ett annat europeiskt land har du möjligheter till det. Faktum är att du t.o.m. kan få göra din praktik i utlandet.

 

Trivsel genom delaktighet och trygghet

Medbestämmande för elever och personal ser vi som en självklarhet och årliga utvärderingar visar på hög trivsel hos båda grupperna. Elevrådet har möjlighet att påverka skolarbetet på flera sätt, och personalen kan påverka sin situation genom sina arbetslag.

Populära Café Oasen och den ständigt bemannade receptionen på bidrar också till den allmänna trivseln.

Trygghet är en annan viktig punkt och här har vi stor fördel av att många vuxna vistas i skolan. Genom att vuxeneleverna delar lokaler med ungdomarna, personalen fikar i caféet och skolvärdarna rör sig där eleverna är, finns det alltid vuxna som ser, hör och kan ingripa om något händer. Det ger oss en lugn miljö där problemen med klotter och förstörelse är näst intill obefintliga.

Vi erbjuder också trygghet genom en hög andel behöriga lärare och ett väl utvecklat elevhälsoteam med skolsköterskor, kuratorer och psykolog samt specialpedagoger och studie-och yrkesvägledare. På Fokus (öppet studiecentrum) kan vi även ge ett bra stöd till elever som har särskilda svårigheter.

Gislaveds Gymnasium har också lärarassistenter anställda. Lärarassistenternas uppdrag är att se till att vi kan genomföra vår undervisning även om ordinarie personal inte skulle vara på plats. 
 

Kort om vår organisation

Gislaveds Gymnasium har c:a 1100 ungdomsstuderande, 600 vuxenstuderande och 200 anställda.

Rent organisatoriskt har vi delat in undervisningen i sektorer, som var och en leds av en rektor. Genom denna indelning ökas samarbetet dels mellan de olika programmen, dels mellan lärare i kärnämnen och karaktärsämnen. Vi tror också att detta ger större möjlighet till beslut närmare verksamheten, vilket i sig gagnar både elever och personal.

     VÅR VISION

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun