Du är här:  

Senast ändrad av
Marita Andersson
2018-03-22

VERKTYGSTEKNIKER

Kursstart vårterminen 2018

Du får kunskaper i maskinteknik inom manuell och styrd maskinbearbetning.
Du får lära dig rita i CAD, bearbeta med manuella och CNC-styrda
betningsmaskiner. Du får även lära dig att använda handverktyg som
brotschning, gängning och montering.


Förkunskapskrav: Grundskola alt. grundläggande vuxenutbildning.
Godkänt betyg i matematik 1a, 1b eller 1c alt. matematik A


Kurskod

Kurs

Poäng

PRUIND0

Industriell mätteknik - grund

50

PRUPRD01S

Produktionsutrustning 1

100

PRUPRD02S

Produktionsutrustning 2

100

PRUPRD03S

Produktionsutrustning 3

100

PRUPRD04S

Produktionsutrustning 4

100

PRUVEY0

Verktygskunskap

100

DARCAD0

CAD/CAM

100

DARDAT01S

Datorstyrd produktion 1

100

DARDAT02

Datorstyrd produktion 2

100

DARDAT03

Datorstyrd produktion 3

100

KVVER

Antagningskod för hela utbildningen


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun