Du är här:  

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING

Utbildningsstart vårterminen 2021
Utbildningen är skolförlagd och erbjuds ej på distans.


Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Under utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, där ingår även kväll- och helgtjänstgöring.
Den arbetsplatsförlagda delen utgör en viktig del i utbildningen och ger förutsättningar för en integrering och en djupare förståelser av de olika kunskapsområden som ingår i utbildningen.

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka arbete som undersköterska.
Val av yrkesinriktning görs under utbildningens gång.

Framtid

Efterfrågan på undersköterskor väntas vara mycket stor både på kort och lång sikt. Detta beror bland annat på att antalet äldre har ökat, vilket lett till ett växande vårdbehov. Tillgången på yrkesgruppen förväntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. (Källa: Yrkeskompassen)

 

Förkunskapskrav: Grundskola alt. grundläggande vuxenutbildning.

Sammanhängande vård- och omsorgsutbildning är förlagd till tre terminer, är du intresserad av enstaka kurser för att komplettera tidigare studier, kompetenshöjning m.m. kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Termin 1    Kursstart VT2021Kurs

Kurskod

Poäng

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Medicin 1

MEDMED01

150

Vård- och omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

Samhällskunskap 1a1

SAMSAM01a1

50

Ork vård

ORKVOU


APL 4 veckor
Termin 2    VOU20VTKurs

Kurskod

Poäng

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

Psykologi

PSKPSY01

50

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

Vård- och omsorg vid demenssjukdom

GERVÅR0

100
APL 4 veckor
Termin 3      VOU20VTKurs

Kurskod

Poäng

Alt. 1          Akutsjukvård

SJUAKU0

200

Alt. 2          Äldres hälsa och livskvalitet

GERÄLD0

200
Palliativ vård

SJULIN0

100

Psykiatri

PSYPSY01

100

Vårdpedagogik och handledning

PEAVÅD0

100
APL 4 veckorI ansökan anges kurskod VOU, detta innebär att du läser hela kurspaketet
dvs termin 1, 2 och 3.

Röster från våra studerande

"Att studera är att utvecklas på många plan"

"En ny värld som öppnas"

"Bra föreläsningar som gör utbildningen mycket intressant"

"Praktik (APL) varje termin ger bra erfarenheter och arbetskontakter och eventuellt anställning"

"Det är en stor möjlighet som fler borde ta, att få studera som vuxen"

"Man lär sig av varandra och att respektera varandra oavsett bakgrund"

"Roliga och bra sammansatta lektioner, som gör att eleverna känner sig delaktiga i undervisningen" 

"Kynter nya kontakter, flera jobbmöjligheter av att praktisera"

Man får praktiska och teoretiska kunskaper som man har nytta av i vårdarbetet"

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun