Du är här:  

Senast ändrad av
Marita Andersson
2017-03-17

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING

Utbildningsstart vårterminen 2018
Utbildningen är skolförlagd och erbjuds ej på distans.


Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Under utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, där ingår även kväll- och helgtjänstgöring.
Den arbetsplatsförlagda delen utgör en viktig del i utbildningen och ger förutsättningar för en integrering och en djupare förståelser av de olika kunskapsområden som ingår i utbildningen.

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka arbete som undersköterska.

Val av yrkesinriktning görs under utbildningens gång.

Sammanhängande vård- och omsorgsutbildning är förlagd till tre terminer, är du intresserad av enstaka kurser för att komplettera tidigare studier, kompetenshöjning m.m. kontakta SYV Pia Nilsson.

Förkunskapskrav: Grundskola alt. grundläggande vuxenutbildning.
Godkänt betyg i kursen Svenska 1 alt. Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande kunskaper.


Termin 1     VT 2018

 

 

Kurs

Kurskod

Poäng

Psykologi

PSKPSY01

50

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Vård- och omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

APL 4 veckor

 

 

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

Medicin 1 (halva kursen)

MEDMED01

75

 

Termin 2      HT 2018

 

 

Kurs

Kurskod

Poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
(halva kursen)

GERÄLD0

100

Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

APL 4 veckor

 

 

Medicin 1 (halva kursen)

MEDMED01

75

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

 

Termin 3      VT 2019

 

 

Kurs

Kurskod

Poäng

Alt. 1          Akutsjukvård

SJUAKU0

200

Alt. 2          Vård och omsorg vid demenssjukdomar

GERVÅR0

100

Alt. 2          Specialpedagogik 2

SPCSPE02

100

APL 4 veckor

 

 

Palliativ vård

SJULIN0

100

Psykiatri

PSYPSY01

100

Äldres hälsa ohc livskvalitet
(halva kursen)

GERÄLD0

100

 

I ansökan anges kurskod VOU, detta innebär att du läser hela kurspaketet
dvs termin 1, 2 och 3.

Röster från våra studerande

"Att studera är att utvecklas på många plan"

"En ny värld som öppnas"

"Bra föreläsningar som gör utbildningen mycket intressant"

"Praktik (APL) varje termin ger bra erfarenheter och arbetskontakter och eventuellt anställning"

"Det är en stor möjlighet som fler borde ta, att få studera som vuxen"

"Man lär sig av varandra och att respektera varandra oavsett bakgrund"

"Roliga och bra sammansatta lektioner, som gör att elevernalänner sig delaktiga i undervisningen" 

"Kynter nya kontakter, flera jobbmöjligheter av att praktisera"

Man får praktiska och teoretiska kunskaper som man har nytta av i vårdarbetet"

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun