Du är här:  

INTYGA DINA KUNSKAPER – VALIDERING

Har du arbetat inom ett yrke och saknar betyg eller intyg på dina
kunskaper kan du ansöka om validering.

Om du under en längre tid har arbetat och inte har någon dokumentation på dina kunskaper, kan du få dem bedömda genom validering.

Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor.

Det finns flera syften med att validera kunskaper, men det viktigaste är att ta tillvara din erfarenhet för att förkorta din utbildningstid och snabbare komma ut i arbete.


Hur ansöker du om validering i Gislaveds kommun?

Du ansöker via ett personligt besök hos Studie- och yrkesvägledaren på vuxenutbildningen som har sitt kontor på Gislaveds Gymnasium.

Du ska ha med dig arbetsintyg från tidigare yrkeserfarenhet som styrker din behörighet. Om du inte har intyg kan du skriva ner din erfarenhet på ett papper.


Vad händer efter att du har ansökt?

Du blir sedan kallad till ett samtal på skolan där man gör en bedömning och det avgörs om du har tillräckliga kunskaper för att kunna genomgå en validering.


Hur går en validering till?

Om du har tillräckliga kunskaper att validera går du vidare till en fördjupad kartläggning. Här avgörs hur mycket du har att validera. Du kan sedan välja om du vill validera mot intyg/betyg och gå vidare med kompletterande utbildning.

Efter valideringen får du betyg eller intyg på dina kunskaper.


Vem kan ansöka om validering?

Du kan ansöka om validering om du:

• är folkbokförd i Gislaved,

• är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du
fyller 20 år)

 

Kostar det något att göra en validering?

Du betalar ingen avgift för att göra en validering. Du kan behöva betala för arbetskläder och undervisningsmaterial.


Du kan ansöka om studiemedel

Du kan ansöka om studiemedellänk till annan webbplats från
Centrala studiestödsnämnden (CSN)länk till annan webbplats under valideringen.


Kontaktperson:

Utbildningsledare
Åsa Ekberg Svensson
Tfn 0371-819 74
E-post asa.ekberg-svensson@edu.gislaved.se

 


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun