Du är här:  

STUDIEFINANSIERING

Interaktiv snabbguide som studiemedel

CSN

Centrala studiestödsnämnden — har egen hemsida med studiestödsinformation på Internet med adressen: http://www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Telefon:   0771-276 000          Telefontid:  08:00-16:30

Studiemedel

För aktuell information se www.csn.selänk till annan webbplats

Studiemedel kan sökas på för studier på 100%, 75% eller 50%.
Studiemedlet beräknas på antalet poäng per vecka, vilket för heltidsstudier är 20 poäng.
Studiemedlet består av en lägre eller en högre bidragsdel + en lånedel.
Bidragsdelens storlek beror på din ålder och tidigare utbildning.

Summan 2020 är enligt nedanstående

Oavsett vilket bidrag + lån du får, är summan 10 860 kr för fyra veckor vid heltidsstudier

Tilläggsbidrag för barn, gäller för 2020

För dem som studerar med studiemedel.
Tilläggsbidraget kan du få t.o.m. det kalenderhalvår barnet fyller 18 år.
Bidragsbeloppen är vid heltidsstudier:
för ett barn 624 kr/ för  4 veckor
för två barn 1020 kr/ för 4 veckor
för tre barn 1 228 kr/ för 4 veckor

Studiemedel vid sjukdom och vård av barn eller närstående

Det finns ett särskilt försäkringsskydd för den som studerar med studiemedel. Det innebär att den studerande får behålla studiemedlen om han eller hon helt avstår från att studera vid
- sjukdom
- vård av barn eller
- vård av en svårt sjuk närstående i Sverige
Anmälan görs till försäkringskassan.

Med reservationer för förändringar

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun