Du är här:  

Senast ändrad av
Marita Andersson
2017-09-26

RESTAURANG OCH LIVSMEDEL

Nästa utbildningsstart höstterminen 2018,
utbildningen motsvarar tre terminers studier på heltid

Förkunskapskrav:
Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper

 

För mer information om utbildningen

Padma Lavigne
Tfn 0371-82931
E:post padma.lavigne@edu.gislaved.se

 

Utbildningen syftar till att ge såväl grund-läggande som fördjupande kunskaper inom matlagning, hygien, livsmedels- och näringslära samt service och bemötande.

Under utbildningens gång kommer du att ha APL – arbetsplatsförlagt lärande – som dels syftar till att fördjupa dina kunskaper och färdigheter men även till att knyta kontakter till näringslivet och de offentliga verksamheterna.

Då en stor del av APL:en är blockförlagd finns det även möjlighet till att göra utlands- eller storstadspraktik  

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment och kommer till största delen bedrivas i restaurang- och livsmedelsprogrammets nybyggda lokaler i Glashuset, där vi bl.a lagar och serverar lunch på vår egen restaurang – Matkulturen.

Termin 1

Kurskod

Kurs

Poäng

MALMAL01

Matlagning 1

100

MALMAL02

Matlagning 2 (halva kursen termin 1)

100

HYGHYG0

Hygien

100

SEVSV01

Service och bemötande

100

ORK

Orienteringskurs

50

 

Termin 2

Kurskod

Kurs

Poäng

MALMAL02

Matlagning 2 (halva kursen)


MALMAL03

Matlagning 3


LIVLIV01

Livsmedel- och näringskunskap


MALSPE0

Specialkoster


ENTENR0

Entreprenörskap


 

Termin 3

Kurskod

Kurs

Poäng

MALMAL04

Matlagning 4


MALMAL00S

Matlagning specialisering


MACMAT0

Mat och dryck i kombination


SERSER01

Servering 1


GYARRL

Gymnasiearbete


KVRL

Antagningskod för hela utbildningen


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun