Du är här:  

RESTAURANG OCH LIVSMEDEL

Fr.o.m. höstterminen 2018, lärlingsutbildning med antagning varje termin.


Utbildningen motsvarar tre terminers studier på heltid.

Terminen startar alltid med ett baspaket, 2-3 veckor som är skolförlagt. Det har ingen betydelse vilken termin man startar, baspaketen är olika för varje termin, de bygger inte på varandra men man ska ha totalt 3 baspaket.

Baspaket blå: HT18

Kurskod

Kurs

Poäng

HYGHYG0

Hygien

100                                    

SEVSV01

Service och bemötande                

100


Baspaket gul: VT19

Kurskod

Kurs

Poäng                                                                        

LIVLIV01

Livsmedel- och näringskunskap

100

SERFRU0

Frukost- och bufféservering

100


Baspaket röd: HT19

Kurskod

Kurs

Poäng

DRYDRC0

Drycker och ansvarsfull alkoholservering

100                                                                                             

MACMAT0

Mat- och dryck i  kombination

100


Efter baspaketen är man en dag i skolan och fyra dagar på lärlingsplatsen.


Det finns fyra olika inriktningar att välja mellan

• Kök

• Servering och drycker

• Bageri och konditori

• Färskvaror, delikatess och catering

När du söker så rangordna alt 1, alt 2, alt 3 och alt 4

 

Viktigt att tänka på

Du måste kunna ta dig fram och tillbaka till lärlingsplatsen på egen hand, det kan innebära sen kväll, tidig morgon samt helger.

Bageri elever börjar kl. 04:00 på morgonen 

 

Förkunskapskrav:
Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper

 

För mer information om utbildningen

Padma Lavigne

E:post padlav@edu.gislaved.se

Tfn: 0725-76 28 32

 

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun