Du är här:  

Senast ändrad av
Marita Andersson
2019-01-22

GYMNASIEKURSER

Med det utbud av kurser som vi erbjuder kan du, beroende på tidigare studier, läsa in en grundläggande behörighet för högskola/universitet. Vi erbjuder även kurser som kan ingå i den särskilda behörigheten för utbildningar på högskola/universitet.

Kontakta vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare i god tid innan kursstart, för planering av
dina studier.

Kursstart

Sista ansökningsdatum

Antagningsbsked

2018-08-16

2018-05-25,
därefter i mån av plats

antagningsbesked skickas ut i slutet av juni

2019-01-09

2018-10-26,
därefter i mån av plats 

antagningsbesked skickas ut i slutet av december

 

Närdistans

Nu finns det möjlighet att läsa närdistans i följande kurser:

Svenska 1-3, Svenska som andraspråk 1-3, Religionskunskap 1 och Engelska 5-6

Att studera på närdistans ger en stor frihet. Det innebär att man framförallt studerar på egen hand vilket ger större möjligheter att kombinera arbete med fritid. Närdistans passar den som tycker om att arbeta självständigt, har god studievana och ett stort mått självdisciplin. Skolan erbjuder handledningstillfällen två gånger i veckan (dag samt kväll) vilket innebär kvalificerad studiehjälp av legitimerade lärare. Detta upplägg passar den som vill ha hjälp med enstaka moment. Om man behöver hjälp med hela utbildningen är det bättre att gå en vanlig kurs.

Närdistanskurserna läggs upp i vår läroportal Vklass. Där kommer all information finnas tillgänglig, inklusive en studieplan. Som student läser man in kursen på egen hand med stöd från lärare via digital kommunikation och eventuella handledningstillfällen. Dessa handledningstillfällen kommer att vara schemalagda, men individuella alternativ kommer också att finnas tillgängliga. Om man har regelbunden och god kontakt med sin lärare så lyckas man bättre med sina närdistansstudier.

Obligatoriska examinationer görs på skolan vid bestämda tider.

KURSKOD

ÄMNE

POÄNG

KURSTID HT18

 

KURSTID VT19

SVESVE01-3

Svenska 1-3

100

18-08-16–18-12-19

 

19-01-09–19-06-11

SVASVA01-3

Svenska som andraspråk 1-3

100

18-08-16–18-12-19


19-01-09–19-06-11

MATMAT01a/2a

Matematik 1a/2a

100

18-08-16–18-12-19

 

19-01-09–19-06-11  

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a1

50

18-08-1618-10-12

 

19-01-09–19-03-15

SAMSAM01a2

Samhällskunskap 1a2

50

18-10-15-18-12-19

 

19-03-18–19-06-11

ENGENG05

Engelska 5

100

18-08-16–18-12-19

 

 

ENGENG06

Engelska 6

100

 

 

19-01-09–19-06-11

NAKNAK01b/2

Naturkunskap 1b/2


18-08-16–18-12-19

 


RELREL01

Religionskunskap 1

50


 

19-01-09–19-06-11

HISHIS01a1

Historia 1a1

5019-01-09–19-03-15

HISHIS01a2

Historia 1a2

5019-03-18-19-06-11

 

Behörighet
Läser du kurserna samhällskunskap 1a1 och samhällskunskap 1a2 ger det behörighet motsvarande samhällskunskap 1b

 


För mer information om kursernas innehåll och syfte hänvisar vi till Skolverkets information på nedanstående länk:

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-programlänk till annan webbplats

 

Kvällskurser

KURSKOD

ÄMNE

POÄNG

KURSTID HT18

 

KURSTID VT19

ENGENG06

Engelska 6

100

Kursstart vecka 36   

 

 

ENGENG05

Engelska 5

100

 

 

28 januar kl. 17:00

MATMAT01a/2a

Matematik 1a/2a

100

Kursstart vecka 36  

 

23 januari kl. 17:00

MATMAT03b/c

Matematik 3b/C

100

 

 

23 januari kl. 17:00

 

I ansökan anges vilka kurser du vill läsa, samt vilken kursstart du önskar.

Med reservation för förändringar

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun