Du är här:  

Senast ändrad av
Marita Andersson
2018-01-04

GYMNASIEKURSER

Med det utbud av kurser som vi erbjuder kan du, beroende på tidigare studier, läsa in en grundläggande behörighet för högskola/universitet. Vi erbjuder även kurser som kan ingå i den särskilda behörigheten för utbildningar på högskola/universitet.

Kontakta vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare i god tid innan kursstart, för planering av
dina studier.

Kursstart

Sista ansökningsdatum

Antagningsbsked

2017-08-16

2016-06-09,
därefter i mån av plats

antagningsbesked skickas ut i slutet av juni

2018-01-11

2017-10-24,
därefter i mån av plats 

antagningsbesked skickas ut i slutet av december

 

KURSKOD

ÄMNE

POÄNG

KURSTID HT17

 

KURSTID VT18

SVESVE01-3

Svenska 1-3

100

17-08-16–17-12-19

 

18-01-11–18-06-13

SVASVA01-3

Svenska som andraspråk 1-3

100

17-08-16–17-12-19

 

18-01-11–18-06-13

MATMAT01a/2a

Matematik 1a/2a

100

17-08-16–17-12-19

 

18-01-11–18-06-13

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a1

50

17-08-16–17-10-18

 

18-01-11–18-03-20

SAMSAM01a2

Samhällskunskap 1a2

50

17-10-19–17-12-19

 

18-03-21–18-06-13

ENGENG05

Engelska 5

100

17-08-16–17-12-19

 

 

ENGENG06

Engelska 6

100

 

 

18-01-11–18-06-13

INFINF01

Information och kommunikation 1

100


 

18-01-11–18-06-13

NAKNAK01b/2

Naturkunskap 1b/2


17-08-16–17-12-19 

 


RELREL01

Religionskunskap 1

50


 

18-01-11–18-06-13

JURPRI0

Privatjuridik


17-08-16–17-12-19HISHIS01a1

Historia 1a1

5018-01-11–18-03-20

HISHIS01a2

Historia 1a2

5018-03-21–18-06-13

Behörighet
Läser du kurserna samhällskunskap 1a1 och samhällskunskap 1a2 ger det behörighet motsvarande samhällskunskap 1b

 


För mer information om kursernas innehåll och syfte hänvisar vi till Skolverkets information på nedanstående länk:

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-programlänk till annan webbplats

 

Kvällskurser

KURSKOD

ÄMNE

POÄNG

KURSTID HT17

 

KURSTID VT18

ENGENG06

Engelska 6

100

17-08-16–17-12-19

 

 

ENGENG05

Engelska 5

100

 

 

18-01-11–18-06-13

MATMAT01a/2a

Matematik 1a/2a

100

17-08-16–17-12-19

 

18-01-11–18-06-13

MATMAT03b/c

Matematik 3b/C

100

 

 

18-01-11–18-06-13

NAKNAK01b/2

Naturkunskap 1b/2
18-01-11–18-06-13

SVASVA01

Svenska som andraspråk1

100

17-08-16–17-12-19


18-01-11–18-06-13

I ansökan anges vilka kurser du vill läsa, samt vilken kursstart du önskar.

Med reservation för förändringar

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun