Du är här:  

GYMNASIEKURSER

Med det utbud av kurser som vi erbjuder kan du, beroende på tidigare studier, läsa in en grundläggande behörighet för högskola/universitet. Vi erbjuder även kurser som kan ingå i den särskilda behörigheten för utbildningar på högskola/universitet.

Kontakta vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare i god tid innan kursstart, för planering av
dina studier.

Kursstart

Sista ansökningsdatum

Antagningsbsked

2019-08-19

2019-06-05
därefter i mån av plats

antagningsbesked skickas ut i slutet av juni

2020-01-09

2019-01-11
därefter i mån av plats

antagningsbesked skickas ut i slutet av december

Närdistans

Nu finns det möjlighet att läsa närdistans i följande kurser:

Svenska 1-3, Svenska som andraspråk 1-3, Religionskunskap 1 och Engelska 5-6

Att studera på närdistans ger en stor frihet. Det innebär att man framförallt studerar på egen hand vilket ger större möjligheter att kombinera arbete med fritid. Närdistans passar den som tycker om att arbeta självständigt, har god studievana och ett stort mått självdisciplin. Skolan erbjuder handledningstillfällen två gånger i veckan (dag samt kväll) vilket innebär kvalificerad studiehjälp av legitimerade lärare. Detta upplägg passar den som vill ha hjälp med enstaka moment. Om man behöver hjälp med hela utbildningen är det bättre att gå en vanlig kurs.

Närdistanskurserna läggs upp i vår läroportal Vklass. Där kommer all information finnas tillgänglig, inklusive en studieplan. Som student läser man in kursen på egen hand med stöd från lärare via digital kommunikation och eventuella handledningstillfällen. Dessa handledningstillfällen kommer att vara schemalagda, men individuella alternativ kommer också att finnas tillgängliga. Om man har regelbunden och god kontakt med sin lärare så lyckas man bättre med sina närdistansstudier.

Obligatoriska examinationer görs på skolan vid bestämda tider.

Kurser på dagtid

KURSKOD

ÄMNE

POÄNG

KURSTID HT19


KURSTID VT20

SVESVE01-3

Svenska 1-3

100

19-08-19--19-12-20


20-01-09--20-06-10

SVASVA01-3

Svenska som andraspråk 1-3

100

19-08-19--19-12-20


20-01-09--20-06-10

MATMAT01a/2a

Matematik 1a/2a

100

19-08-19--19-12-20


20-01-09--20-06-10  

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a1

50

19-08-19--19-10-11


20-01-09--20-03-13

SAMSAM01a2

Samhällskunskap 1a2

50

19-10-14--19-12-20


20-03-16--20-06-10

NAKNAK01b/2

Naturkunskap 1b/2


19-08-19--19-12-20ENGENG05

Engelska 5

100

19-08-19--19-12-20ENGENG06

Engelska 6

10020-01-09--20-06-10

RELREL01

Religionskunskap 1

5020-01-09--20-06-10

HISHIS01a1

Historia 1a1

5020-01-09--20-03-13

HISHIS01a2

Historia 1a2

5020-03-16--20-06-10

 

Behörighet
Läser du kurserna samhällskunskap 1a1 och samhällskunskap 1a2 ger det behörighet motsvarande samhällskunskap 1b

 


För mer information om kursernas innehåll och syfte hänvisar vi till Skolverkets information på nedanstående länk:

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-programlänk till annan webbplats

 

Kvällskurser

KURSKOD

ÄMNE

POÄNG

KURSTID HT19


KURSTID VT20

ENGENG06

Engelska 6

100

KURSSTART AUGENGENG05

Engelska 5

100KURSSTART JAN

MATMAT01a/2a

Matematik 1a/2a

100

KURSSTART AUG


KURSSTART JAN

MATMAT03b/c

Matematik 3b/c

100KURSSTART JAN

I ansökan anges vilka kurser du vill läsa, samt vilken kursstart du önskar.

Med reservation för förändringar

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun