Du är här:  

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING(GRUV)

Utbildningen innebär att du kan komplettera eller repetera din grundskolebehörighet.
Du förbereder dig för arbetslivet eller studier på gymnasialnivå


Inträderskrav

Du har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning fr o m höstterminen det år du fyller 20 år
och har möjlighet att klara studierna. Har du annat modersmål än svenska ska du ha betyg i
Sfi D eller motsvarande.

Om vi måste göra ett urval bland sökande, t ex om platserna inte räcker skall den som har störst behov av utbildning antas enligt gällande förordningar.

I ansökan anges kurskod GRUV

 

Kursstart

Kursslut

2019-04-29

2019-08-16

2019-08-19

2019-12-20

2020-01-09

2020-06-10

 

Närdistans

Nu finns det möjlighet att läsa Svenska som andraspråk på närdistans.

Att studera på närdistans ger en stor frihet. Det innebär att man framförallt studerar på egen hand vilket ger större möjligheter att kombinera arbete med fritid. Närdistans passar den som tycker om att arbeta självständigt, har god studievana och ett stort mått självdisciplin. Skolan erbjuder handledningstillfällen två gånger i veckan (dag samt kväll) vilket innebär kvalificerad studiehjälp av legitimerade lärare. Detta upplägg passar den som vill ha hjälp med enstaka moment. Om man behöver hjälp med hela utbildningen är det bättre att gå en vanlig kurs.

Närdistanskurserna läggs upp i vår läroportal Vklass. Där kommer all information finnas tillgänglig, inklusive en studieplan. Som student läser man in kursen på egen hand med stöd från lärare via digital kommunikation och eventuella handledningstillfällen. Dessa handledningstillfällen kommer att vara schemalagda, men individuella alternativ kommer också att finnas tillgängliga. Om man har regelbunden och god kontakt med sin lärare så lyckas man bättre med sina närdistansstudier.

Obligatoriska examinationer görs på skolan vid bestämda tider.

Kursinnehåll 2019-04-29--2019-08-19

Svenska som andraspråk


Kursinnehåll 2019-08-19--2019-12-20 och 2020-01-09--2020-06-10

Svenska som andraspråk

Samhällskunskap

Matematik

Engelska

Orienteringskurs - vård, data, industri, restaurang- och livsmedel, barn- och fritid, trä

Yrkessvenska administration

 

Utbildningsinnehållet motsvarar heltidsstudier

På kvällstid erbjuder vi följande kurser

Engelska delkurs 1 och 3
höstterminen 2019 
I ansökan anges kurskod EN1

Engelska delkurs 2 och 4
vårterminen 2020                                                           
I ansökan anges kurskod EN2

 

Vid efterfrågan kan vi erbjuda följande kurser

Biologi, Fysik, Geografi, Historia, Religion och Kemi.

 

Slutbetyg

Är du intresserad av att få ett slutbetyg, kontakta vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun