Du är här:  

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING(GRUV)

Utbildningen innebär att du kan komplettera eller repetera din grundskolebehörighet.
Du förbereder dig för arbetslivet eller studier på gymnasialnivå


Inträderskrav

Du har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning fr o m höstterminen det år du fyller 20 år
och har möjlighet att klara studierna. Har du annat modersmål än svenska ska du ha betyg i
Sfi D eller motsvarande.

Om vi måste göra ett urval bland sökande, t ex om platserna inte räcker skall den som har störst behov av utbildning antas enligt gällande förordningar.

I ansökan anges kurskod GRUV

 

Kursstart

Kursslut

2020-08-24 (sista ansökningsdag 2020-05-31)

2020-12-18

2021-01-18 (sista ansökningsdag 2020-10-31)

2021-06-04


Kursinnehåll 

Svenska som andraspråk

Svenska

Samhällskunskap

Matematik

Engelska


På kvällstid erbjuder vi följande kurser

Engelska delkurs 1 och 3
Svenska som andraspråk 1-4
höstterminen 2020

Engelska delkurs 2 och 4
Svenska som andraspråk 1-4
vårterminen 2021                                                           


Vid efterfrågan kan vi erbjuda följande kurser

Biologi, Fysik, Geografi, Historia, Religion och Kemi.


Slutbetyg

Är du intresserad av att få ett slutbetyg, kontakta vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun