Du är här:  

Senast ändrad av
Marita Andersson
2018-01-04

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING(GRUV)

Utbildningen innebär att du kan komplettera eller repetera din grundskolebehörighet.
Du förbereder dig för arbetslivet eller studier på gymnasialnivå


Inträderskrav

Du har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning fr o m höstterminen det år du fyller 20 år
och har möjlighet att klara studierna. Har du annat modersmål än svenska ska du ha betyg i
Sfi D eller motsvarande.

Om vi måste göra ett urval bland sökande, t ex om platserna inte räcker skall den som har störst behov av utbildning antas enligt gällande förordningar.

I ansökan anges kurskod GRUV 1

 

Kursstart

Sista ansökningsdatum          

Antagningsbsked

2017-08-16

2016-06-09 därefter i mån av plats 

antagningsbesked skickas ut i slutet av jun

2018-01-11

2018-10-24 därefter i mån av plats 

antagningsbesked skickas ut i slutet av december

 

Höstterminen 2017               

Vårterminen 2018                        

Svenska som andraspråk

Svenska som andrasrpåk

Samhällskunskap

Samhällskunskap

Matematik

Matematik

 

Utbildningsinnehållet motsvarar heltidsstudier

På kvällstid erbjuder vi följande kurser

Engelska delkurs 1 och 2
höstterminen 2017 och vårterminen 2018
I ansökan anges kurskod EN1

Engelska delkurs 3 och 4
höstterminen 2017 och vårterminen 2018                                                           
I ansökan anges kurskod EN2

Svenska som andraspråk
höstterminen 2017  och vårterminen 2018

 

Vid efterfrågan kan vi erbjuda följande kurser

Biologi, Fysik, Geografi, Historia, Religion och Kemi.

 

Slutbetyg

Är du intresserad av att få ett slutbetyg, kontakta vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun