Du är här:  

CNC-OPERATÖR


CNC-operatören sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer av främst trä, metall eller plast inom verkstadsproduktion. CNC-operatören riggar i allmänhet maskinen själv dvs. tar fram de verktyg och verktygshållare som ska användas samt ser till att dessa fixeras på rätt plats och programmerar maskinen utifrån ritningar och CAD/CAM-underlag.


Utbildningen, som framförallt är praktisk inriktad, varvar teori och praktik för uppnå god inlärning.
4 - 6 veckor av utbildningen är även arbetsplatsförlagd. Då får du möjlighet att pröva dina kunskaper i en verklig miljö och skapa kontakter med arbetslivet. Om man arbetar som CNC-operatör kan man certifieras på tre olika nivåer för att visa sin kunskap inom yrket. Denna utbildning bygger på grönt certifikat.Famtid

Efterfrågan på CNC-Tekniker väntas vara mycket stor både på kort och lång sikt.
Läget inom industrin är optimistisk och starkare än normalt, vilket bidrar till en ökad efterfrågan.
Tillgången på yrkesgruppen förväntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan.
(Källa: Yrkeskompassen)


Kurs                                                 Kurskod

Industriell mätteknik  - grund

PRUIND0

Produktionsutrustning 1

PRUPRD01S

Produktionsutrustning 2

PRUPRD02S

CAD 1

CADCAD01

CAD 2

CADCAD02

CAD 3

CADCAD03

CAD/CAM

DARCAD0

Datorstyrd produktion 1

DARDAT01S

Datorstyrd produktion 2

DARDAT02

Datorstyrd produktion 3

DARDAT03

Människan i industrin

MÄIMÄN01

 

Tid, plats och förkunskapskrav

Förkunskapskrav: Grundskola alt. grundläggande vuxenutbildning

Plats: Gislaveds Gymnasium

Utbildningslängd: 2 terminer heltidsstudier

För mer information

Ceclia Lindetorp
Tfn 0371-819 20
E-post cecilia.lindetorp@edu.gislaved.se

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun