Du är här:  

BARN- OCH FRITIDSUTBILDNING

 Ej sökbar - Utbildningen startar inte höstterminen 2020


Vill du arbeta med barn och ungdomars utveckling?

Barn- och fritidsutbildningen är en gymnasial yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom pedagogiska verksamheter. Du får en bred grund med många och varierande möjliga yrkesroller såsom exempelvis barnskötare och elevassistent.

Utbildningen är på ett och ett halvt år och i studierna
ingår APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Denna utbildning passar även för dig som redan jobbar inom området men saknar formell kompetens. Utbildningen ger dessutom en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

Förkunskapskrav:
Grundskola alt. grundläggande vuxenutbildning.
Godkänt betyg i kursen Svenska 1 alt. Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande kunskaper.

Termin 1

Kurs

Kurskod

Människors miljöer

PEDMÄI0

Kommunikation

PEDKOU0

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

Termin 2

Kurs

KurskodPedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

Skapande verksamhet

PEGSKP0

Hälsopedagogik


HALHAL0

 

Termin 3 

Kurs

Kurskod

Barns lärande och växande

PEDBAS0

Gymnasiearbete

GYARBF

Aktivitetsledarskap

PEDAKI00S

Grundläggande vård och omsorg

GRUGRD0

Svenskt teckenspråk för hörande

SVTSVT01

I ansökan anges kurskod KVBF, detta innebär att du läser hela kurspaketet dvs termin, 1, 2 och 3

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun