Du är här:  

Senast ändrad av
Marita Andersson
2016-04-01

ALLMÄN INFORMATION

Inträdeskrav

Du har rätt att delta i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning fr o m höstterminen det år du fyller 20 år eller efter avslutad gymnasieutbildning.

Om vi måste göra ett urval bland sökande, t ex om platserna inte räcker skall den som har störst behov av utbildning antas enligt gällande förordningar.  

 

Ansökan till kurs

Anmälan till Vuxenutbildningen, skolförlagd eller distansutbildning görs på hemsidan via ett formulär som finns på startsidan Vuxenutbildning.

Bifoga betygskopior om du inte tidigare har studerat på Gislaveds Gymnasium.


Det finns även en anmälningsblankett sist i kurskatalogen.

 

Du som bor i annan kommun eller söker till annan kommun

Ansökningsblanketten lämnas alltid till Komvux i din hemkommun, som beslutar om de är beredda att betala din utbildning i annan kommun  

 

Antagen

När du blivit antagen till Vuxenutbildning lämnar skolan uppgifter om gymnasiepoängen direkt till CSN.

Du som blivit antagen till kurs/er får skriftligen en kallelse till kursstart.

Blir du inte antagen till kurser som du sökt placeras du på reservplats, vilket skolan meddelar dig.

Vill du ha din kursplats men inte kan komma till kursstart måste du meddela skolan, annars mister du din plats.

Om du inte tänker utnyttja platsen är det viktigt att du lämnar återbud så att den kan erbjudas någon på reservlistan.

Har du inte kommit en vecka efter kursstart, stryks du från kursen.
  
 

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun