Du är här:  

RESOR OCH INACKORDERING

Ersättning för dagliga resor

Kommunen ska svara för kostnaderna för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan om eleven är berättigad till studiehjälp och färdvägen är minst 6 km.

En ansökningsblankett skickas tillsammans med antagningsbeskedet ut till de elever
som är berörda. Blanketten finns också nedan för utskrift.

Mer information om resor till och från skolan finns på Gislaveds kommuns hemsida,
klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till ansökningsblankettt

Klicka härPDF för ansökningsblankett om ersättning dagliga resor att skriva ut och fylla i för hand

Klicka härPDF för ansökningsblankett ersättning dagliga resor att fylla i på skärmen och sedan skriva ut på skrivare


Kontaktuppgifter

Eventuella frågor besvaras av
Ann-Charlott, tfn 0371-829 12
E-post: ann-charlott.aberg@edu.gislaved.se

Inackorderingstillägg

Vem kan få inackorderingstillägg?

Elever som går ett gymnasieprogram eller en inriktning som inte finns i kommunen eller samverkansområdet är berättigade till inackorderingstillägg. Avståndet skall dock vara minst 40 km eller att skoldagens längd plus restiden sammanlagt uppgår till minst
11 timmar, dessa alternativa förutsättningar måste vara uppfyllda minst tre dagar/skolvecka.

För övriga elever gäller särskilda regler, se länk till anvisningar nedan.  
Elever som går ett program på en friskola söker inackorderingstillägg hos CSN.

Klicka härPDF för regler för inackorderingstillägg

Ansökningsblankett

Studiehjälpsberättigade elever har rätt till ersättning fram t o m första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Ersättning utgår i form av ett ekonomiskt bidrag per månad som varierar beroende på avståndet mellan hemmet och studieorten.

Klicka härPDF för ansökningsblankett att fylla i på skärmen och sedan skriva ut,
eller skriv ut och fyll i för hand.

Klicka härPDF för instruktioner om hur du fyller i blanketten
 

Kontaktuppgifter

Eventuella frågor besvaras av
Sonja Olausson tfn 0371-819 51 
e-post sonja.olausson@edu.gislaved.se
 

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun