Du är här:  

INFORMATIONSAKTIVITETER FÖR
ÅR 9-ELEVER 2018/2019

Utbildningsmässa
8 november kl 18:00

 • Alla våra program visar upp sig i olika klassrum.
 • Information om internationalisering, språk, träningslära m.m.
 • Mängder av aktiviteter på hela skolan.
 • Avslutningskonsert med Estetiska programmet.

Informationskvällar
20 och 26 november kl 18:00

 • Kort information om skolan i Café Oasen.
 • Tre informationspass om tre olika program i klassrum.
  För informationen står programansvariga lärare och några elever.
 • Studie- och yrkesvägledare finns på plats och svarar på frågor.

Besöksdagar
17 och 21 januari

 • Eleverna har i förväg valt ett program (undantaget FT, HT och VF) de vill besöka under en halvdag. 
 • Olika aktiviteter, t.ex. att vara med på ordinarie lektioner eller på någon speciell aktivitet som programmet ordnat.


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun