Du är här:  

ELEVHÄLSA OCH STUDIE- OCH YRKESVÄG- LEDNING PÅ UNGDOMSSKOLAN

Elevhälsan består av skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, assistent och skolvärd.Elevhälsateamet har tillgång till skolläkare.


Elevhälsan finns som stöd för elever, föräldrar/anhöriga men också för skolledning och undervisande personal. Vi träffas regelbundet och arbetar med gemensamma frågeställningar.

Skolsköterskor

Du är välkommen att få råd i hälsofrågor och hjälp med viss sjukvård.

Efter längre tids frånvaro skall du alltid komma till skolhälsan.

Varje elev i årskurs 1 erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan.

Vid behov erbjuds kontakt med skolläkaren.

Ulla Bergqvist, skolsköterska
EK, GS, HT, RL, NA och SA.
Rum A107, tel 819 11
E-post:ulla.bergqvist@edu.gislaved.se

Inga-Lill Lundquist, skolsköterska
BA, BF, EE, ES, HA, IM, TE och VO. 
Rum A111, tel 819 88
E-post:inga-lill.lundquist@edu.gislaved.seöppnas i nytt fönster

Karin Lundmark, skolsköterska
IMS
Rum A116, tel 818 74
E-Post: karin.lundmark@edu.gislaved.se

Skolläkare

Träffas efter tidsbeställning hos skolsköterska

Marianna Halasz och Gabriella Daroczi
Rum A107

Skolkuratorer

Vi arbetar förebyggande, stödjande och hälsofrämjande. Kuratorerna ingår i Elevhälsoteamet och arbetar för att skapa goda förutsättningar för att eleverna ska må bra, trivas, känna sig trygga och nå goda studieresultat. Vi kan bistå med CSN information.

Josefine Kostin, skolkurator
Introduktionsprogram, Introduktionsprogram - språk
Rum A107B, tel 816 11, 070-388 16 10
E-post:josefine.kostin@edu.gislaved.se

Marie Norlin Angerd, skolkurator
NEO-sektorn och Gymnasiesärskolan
BF, ESB, ESD, ESM, NA, VO och GS
Rum A113, tel 819 12, 070-202 49 14
E-post: marie.norlin.angerd@edu.gislaved.se

Isabel Landoff, skolkurator
Ekonomisk sektor: EK,  HA, HT, RL och SA
Teknisk sektor: BA, EE, FT, TE och VF
Rum A115, tel 819 22, 070-180 39 17
E-post: isabel.landoff@edu.gislaved.se

Skolpsykolog

Arbetar på uppdrag av rektor

Cecilia Karlsson

Ida Lindblad

Studie- och yrkesvägledare

Du är välkommen att ta kontakt med oss om du:
• vill diskutera din nuvarande studiesituation eller dina
framtidsplaner
• vill veta något om utbildningsvägar, utbildningskrav eller
skolans utbildningar
• är osäker på ditt studieval.

Liselotte Arnegärd, studie-och yrkesvägledare
BF, EK, ES, HT, IMS, NA, RL och VO

Rum C108C, tel 819 04
E-post: liselotte.arnegard@edu.gislaved.se

Irene Öggesjö, studie- och yrkesvägledare
BA, EE, FT, GS, HA, IM SA, TE och VF

Rum C108B, tel 819 57
E-post: irene.oggesjo@edu.gislaved.se

Skolvärdar

Du är välkommen att ta kontakt med oss om du har bekymmer med något i skolan. Vi finns ute bland eleverna på skolan och är tillgängliga i alla lägen för er.

Vi jobbar för att skapa ett tryggt och gott socialt klimat på skolan, och vi har även olika projekt för eleverna på skoltid.

Nikolce Dojcinovski, skolvärd/säkerhetssamordnare
Rum A163, tel 827 97, 070-659 72 00
E-post: nikdoj@edu.gislaved.se

Carolina Ewaldsson, skolvärd
Rum A163, tel 827 98 
E-post: carolina.ewaldsson@edu.gislaved.se

Specialpedagoger

Du är välkommen att ta kontakt med oss om du som elev har bekymmer med dina studier eller behöver ha extra hjälp med dina studier.

Vi är tillgänglig för handledning med skolans personal krig elever i skolsvårigheter.

Anders Howerdal, Specialpedagog, NEO-sektorn
Fokus samt A143
E-post: anders.howerdal@edu.gislaved.se

Cecilia Becker, Specialpedagog, Teknisk sektor
Fokus samt B203
E-post: cecilia.becker@edu.gislaved.se

Maria Stjerneby, Specialpedagog, Ekonomisk sektor
Fokus samt B205
E-post: maria.stjerneby@edu.gislaved.se

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun