Du är här:  

INTERNATIONALISERINGEN VID
GISLAVEDS GYMNASIUM

Internationellt arbete har i olika former länge pågått i den svenska skolan och har idag utvecklats till att bli arbeten med ämnesövergripande projekt, praktik, utbytesresor, studieresor m.m.

Principerna om demokrati och mänskliga rättigheter utgör den yttersta grunden för undervisning i internationella frågor. Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

På Gislaveds Gymnasium kan du som läser språk delta i utbyten med våra vänskolor i Italien, Frankrike, Tyskland och Spanien. Om du går ett yrkesinriktat program har du möjlighet att göra praktik på Irland.

Tre kunskapsområden poängteras:

Ökade språkkunskaper

Detta krävs inte bara för att kommunicera utan också för att ha en bättre chans både på den internationella och den inhemska arbetsmarknaden.

Ökad kunskap om det egna kulturarvet

Med stärkt identitet har elever lättare att möta och acceptera andra grupper.

Ökad kunskap om andra kulturer och trosuppfattningar

Detta måste baseras på respekt för människors kulturella bakgrund och präglas av synen på det mångkulturella som något värdefullt.

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun