Du är här:  

CERTIFIERAD FN-SKOLA

Gislaveds Gymnasium är tillsammans med 33
andra skolor i Sverige en certifierad FN-skola.


Certifieringen tilldelas skolor som uppfyller vissa krav som Svenska FN-förbundet ställt upp. Några av dessa krav är att skolan ska verka i en anda i enlighet med FN-stadgans mål och principer, att skolan präglas av en internationell profil, att skolan årligen arrangerar aktiviteter i syfte att öka engagemanget i internationella frågor och att skolan uppmuntrar elever till gemensamt globalt engagemang i elevföreningar.


Engagemanget för dessa frågor finns inom samtliga program och en gång om året arrangeras en temavecka kring någon global fråga. De senaste åren har de globala målen stått i centrum för denna vecka. Här finns en artikel om FN-veckan 2016. (http://www.lokaltidningen.se/fn-vecka-med-fika,-flaggor-och-foredrag-/20161101/artikler/711029851länk till annan webbplats)


Skolan har en aktiv elevförening som ordnar olika arrangemang under läsåret. Exempel på aktiviteter är de bilder som finns bredvid där föreningen arbetad mot rasism vid ett tillfälle och att uppmärksamma internationella kvinnodagen vid ett annat.


Under året genomförs också alltid ett FN-rollspel där eleverna som läser kursen samhällskunskap 2 under en dag får vara ett land i FN. De senaste åren har temat bland annat varit kriget i Syrien och konflikten i Demokratiska republiken Kongo.

 

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun