Du är här:  

UNDERHÅLLSTEKNIKER INOM AUTOMATISERAD TILLVERKNINGSINDUSTRI

Vill du ha ett spännande och välbetalt arbete som gör dig het på arbetsmarknaden?

Är du duktig på problemlösning och önskar ett kreativt och omväxlande arbete? Då ska du utbilda dig till underhållstekniker.


Underhållstekniker inom automatiserad tillverkningsindustri är en Yrkeshögskoleutbildning på 1,5 år som ger dig breda kunskaper i bl a elteknik, mekanik, automation och underhållsplanering. De flesta utbildningar inom underhållsteknik är antingen mot el- eller mekanikområdet men denna utbildning ger dig kompetens inom båda områdena. Efter avslutad utbildning kommer du att vara en multikompetent underhållstekniker.

Som underhållstekniker är du en viktig lagspelare med flera olika arbetsuppgifter.
Du kommer framförallt att sköta underhållsplaneringen och det förebyggande underhållet av maskinparken samt hjälpa maskinoperatörerna i deras arbete att underhålla maskinerna för att undvika att fel uppstår. Underhållsarbetet dokumenteras i en underhållsplan och administreras med ett underhållssystem. Ibland uppstår fel på maskinerna trots att man underhåller dem och då ska underhållsteknikern snabbt hitta felet, genom olika metoder av felsökning och se till att maskinen fungerar igen.

En underhållstekniker arbetar både självständigt och i team och samarbetar med både produktionsledningen, driftspersonal och kunder. Utbildningen innehåller därför även kurser inom arbetsledning, organisation och kommunikation.


Arbetsgivarna behöver dig

Efterfrågan på underhållstekniker är mycket stor och arbetsplatserna är många inom både energi-, process- och tillverkningsindustrin. Du kan även arbeta på företag som utför underhåll på uppdrag åt olika kunder, vilket kan innebära resor både inom och utanför Sverige. Utbildningen samarbetar med ett flertal företag t ex Trioplast, Nexans, AD-Plast, Axelent, Esbe, Plast AB Orion och Gislaved Folie AB


Utbildningsupplägg - nära samarbete med näringslivet


Utbildningen är 1,5 år och har tre skolförlagda dagar i veckan. Övriga två dagar är självstudiedagar. Du kan välja om du vill läsa utbildningen i Gislaved eller Vetlanda. Utbildningen genomsyras av ett nära samarbete med näringslivet, via föreläsningar, studiebesök och fältövningar. Cirka 25% av utbildningen är arbetsplatsförlagd (LIA) till ett företag inom branschen. Under LIA-perioderna får du arbetslivserfarenhet och kontakter som ofta leder till jobb direkt efter examen.


Kurser i utbildningen

Poäng

Introduktionskurs

15

Ellära för teoretiks B-behörighet

40

Pneumatik och hydraulik

20

Mekanik, material och tribologi

45

LIA 1 (Lärande i arbete)

40

Automation och styrteknik

40

Underhållsplanering

35

Arbetsledning och kommunikation

20

LIA 2 (Lärande i arbete)

40

Examensarbete

20Utbildningsfakta

Yrkeshögskolepoäng 
315 yhp

Studieort
Gislaved och Vetlanda

Studieform
3 skolförlagda dagar i veckan och 30% LIA

Studietakt
Helfart, 3 terminer

Antal platser
20

Studiefinansiering
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Utbildningsstart
Augusti 2020

Förkunskaper och behörighet
Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildningöppnas i nytt fönster

Ansökan
Ansökningstid: 1 mars – 31 maj.

Hur ansöker jag?öppnas i nytt fönster

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen
Yrkeshögskoleexamen Underhållstekniker inom automatiserad tillverkningsindustri

Kontaktperson
Emma Hermanson
Utbildningsledare

Gislaveds kommun
Högskolan på hemmaplan
Gislaveds Vuxenutbildning
Gislegatan 1, 332 33 Gislaved

Tel: 070-1803913
Epost: emma.hermanson@edu.gislaved.se
https://www.facebook.com/vuxenutbildninggislaved/länk till annan webbplats 


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun